Epidemie virového onemocnění mezi školáky Základní školy Rymařov

Ředitel Základní školy Rýmařov, Jelínkova1, okres Bruntál Mgr. Jan Jablončík dne 24. ledna 2020 oznámil zřizovateli, že z důvodu šíření virového onemocnění mezi žáky na základě doporučení krajské hygienické stanice rozhodl o uzavření školy ve dnech 27.-30. ledna 2020.

Nemocnost dětí na prvním stupni dosáhla 28 %, na druhém stupni pak dokonce 55 %. Krajská hygienická stanice doporučila nastavit celkovou dobu nepřítomnosti žáků ve škole vzhledem k inkubační době viru na 7 dní, což bude tímto opatřením splněno, neboť 31. ledna 2020 jsou pololetní prázdniny. Školáci tedy přijdou na vyučování až 3. února 2020 a pololetní vysvědčení dostanou s malým zpožděním. Aby bylo zamezeno hromadnému setkávání žáků a šíření viru, bude uzavřena rovněž školní družina a školní stravování (pro cizí strávníky bude školní jídelna v provozu).

V souvislosti s tímto opatřením rozhodla ředitelka Střediska volného času Rýmařov, okres Bruntál Bc. Marcela Pavlová o uzavření všech volnočasových útvarů pro děti ve stejném období, tedy ve dnech 27.-31. ledna 2020.