Město Břidličná nabízí pronájem nebytového prostoru

Pronájem nebytového prostoru

v objektu  obchodní jednotky na ul. Nábřežní 423, která je součástí pozemku parcelní číslo 870(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 298 m2

v k. ú. BŘIDLIČNÁ, obec BŘIDLIČNÁ

Předmětem pronájmu je nebytový prostor o celkové výměře 65,81 m2 umístěný v pravé části nově zrekonstruovaného objektu obchodní jednotky na ulici Nábřežní 423 v Břidličné. Nebytový prostor má tři vstupy, jeden hlavní z čelní, jižní strany (ulice Nábřežní), druhý z boční strany a třetí ze zadní části pro vstup personálu a k zásobování.

Podmínky:

  • Závazný způsob pronájmu je stanoven na cukrárnu a kavárnu vč. využívání sociálního zařízení pro veřejnost.
  • Cena nájemného byla stanovena a schválená na 13. zasedání RM konaném dne 17.7.2019 pod č.usn.:167/13 ve výši 40 Kč/m2/měsíc plus DPH.
  • Uvedený nájem je bez služeb spojených s užíváním, prostor je v režimu DPH.
  • Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou.

Požadavky na zpracování nabídky:

  1. Identifikační údaje uchazeče (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště u živnostníků a společností uvést IČO a doložit oprávnění k provozování příslušné činnosti);
  2. Kontaktní údaje uchazeče (uvést telefon a e-mail);
  3. Uvést účel pronájmu nebytového prostoru;
  4. Nabídka bude podepsaná uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
  5. Nabídky neobsahující požadované informace a doklady budou vyřazeny z hodnocení.

Kontaktní osoba: Ing. Hornišl Petr

Organizace: Správa domů, s.r.o. Břidličná

Telefon: 554 286 128, 608 841 641

Email: sdbridlicna143@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *