Město zavádí systém energetického managementu

https://www.rymarov.cz/images/2020/Informace_z_uradu/RR/Energeticka_politika.pdf

Město chce zavést systém hospodaření s energií podle normy ISO 50001 v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti pro město Rýmařov a jeho příspěvkové organizace.

 Jedná se o systém managementu, který stanovuje energetickou politiku, cíle a cílové hodnoty v oblasti energie. Do systému managementu hospodaření s energií jsou zahrnuty objekty, které má město Rýmařov ve svém majetku a spravuje je samo nebo prostřednictvím organizací jím zřizovaných a zakládaných. Prozatím je do projektu zařazeno celkem 19 objektů, ale město má zájem tento seznam postupně doplňovat. Na předmětný projekt získalo město Rýmařov 70% dotaci ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021, Program EFEKT 2 pro rok 2019, jehož poskytovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov