Rok 2019 byl v Česku druhý nejteplejší

Rok 2019 byl s průměrnou teplotou 9,5 °C a s odchylkou +1,6 °C od normálu 1981–2010 (a +2,0 °C od normálu 1961–1990) mimořádně nadnormální, podobně jako předchozí roky 2018, 2015 a 2014, roky 2016 a 2017 byly jen silně nadnormální.

Rok 2019 se v řadě teplotních průměrů pro území České republiky stal po roce 2018 druhým nejteplejším rokem. Teplotní odchylka od normálu 1981-2010 v jednotlivých měsících kolísala od +5,2 °C v červnu, teplotně mimořádně nadnormální měsíc, až po −1,6 °C v květnu, který tak byl měsícem teplotně podnormálním a jediným měsícem se zápornou odchylkou od průměru 1961-1990.

V průběhu roku byly pouze měsíce leden a září teplotně normální. Únor, červenec říjen a prosinec byly teplotně nadnormální, březen, duben srpen a listopad byly silně nadnormální.

Roční srážkový úhrn 637 mm zařazuje rok mezi roky srážkově normální (normál za období 1981−2010 je v Česku 686 mm). Nejvíce srážek, v průměru 91 mm, což bylo 123 % normálu, napadlo v České republice v květnu a nejméně, v průměru jen 25 mm, to je 53 % normálu, v dubnu. Leden a květen tak byly srážkově nadnormální, duben a červen podnormální měsíce a osm zbývajících měsíců bylo srážkově normálních. Měsíce březen, září a říjen měly úhrn vyšší, než jsou průměrné hodnoty, zůstaly však v normálním intervalu, měsíce duben, červenec, srpen, listopad a prosinec měly úhrn nižší než je normál, ale jsou klasifikovány jako měsíce srážkově normální.

Rok 2019 byl, stejně jako předchozí rok 2018, hodnocen jako rok suchý, a to zejména pak z hlediska odtokových poměrů. Projevy hydrologického sucha však v roce 2019 nebyly tak výrazné jako v předchozím roce 2018. Lze však konstatovat, že hydrologické sucho trvá již nepřetržitě minimálně od roku 2015. Z hlediska počtu operativních hydrologických profilů, u nichž byl v roce 2019 indikován stav hydrologického sucha (to je průtok, který je v daném profilu dosažen nebo překročen průměrně 355 dní v roce), bylo jako hydrologicky nejsušší vyhodnoceno období červenec až září. V průběhu těchto tří měsíců nepoklesl průměrný podíl profilů indikujících hydrologické sucho pod 30 %. Největší podíl „hydrologicky suchých“ profilů (ca 55 %) byl v roce 2019 zaznamenán 27. července. Z odtokového hlediska byl rok 2019 komplexně hodnocen jako výrazně podprůměrný, a to ve všech hlavních sledovaných povodích

Zdroj
http://www.infomet.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *