Škodlivost elektrosmogu na lidský organismus.

Elektrosmog je zažitá zkratka pro zatížení prostředí umělými elektromagnetickými poli, kterým se živé organismy neumí bránit. S přibýváním datových přenosů mezi vysílači, mobily a po wi-fi sítích současně přibývá rakovin, kalcifikace mozku, srdečních a jiných potíží. V dnešní době jsme elektrosmogem zaplaveni nejen z venkovních vysílačů a vedení vysokého napětí, ale i v domácnostech – vyzařováním wi-fi signálu, škodlivými trubicovými světelnými zdroji, mobily a bezdrátovými telefony, ale i nevhodným vedením kabelů s fází bez stínění a zemnění.

Na co je třeba dbát především (zkontrolovat vliv):

Pozemek:
Vedení vysokého napětí by mělo být vzdálené alespoň sedminásobek nyní platných norem pro ochranná pásma. Např. při vedení 22kV a ochr.pásmu 5 metrů stavět dům raději v 30 metrech, spíše ještě dál. Při nejsilnějším vedení 400 kV a ochranném pásmu 30 metrů stavět dům aspoň ve 200 metrech… Více info: Ochranná pásma VVN
Vysílače – mobilní a jiné, vzdálené alespoň 100 metrů a spíše více, pokud míří jejich osa vyzařování kolmo do oken.
Zkontrolovat blízkost a vliv trafostanic, trolejí, vlaku.
A samozřejmě zkontrolovat výskyt vodních, geopatogenních vlivů a výskyt ionizujícího záření, případně výkyvy zemského pole.
To vše pečlivě spolu zkontrolujeme – kde se ještě vyskytují jaké hodnoty.

Dům, ložnice, kancelář:
Venkovní vedení vysokého napětí 22kV (3 dráty přičemž prostřední je výše) alespoň 20 m od domu.
Venkovní vedení silových kabelů pod ulicí (při větších proudech naměříme pole ve škodlivé míře i do 4.patra).
Venkovní okolní vysílače – mobilní a jiné, alespoň 100 metrů vzdálené a nesměřující kolmo do oken
Uvnitř:
• Vypínat WI-FI alespoň na noc! Nejlépe i přes den. (Od sousedů jsou již většinou výkonově slabé nehledě na množství čárek na displeji)
• Nepoužívat – zrušit bezdrátové přenosné telefony!! Zrušit dětské chůvičky!! (monitory dechu nevadí)
• Nepoužívat zářivky ani nové úsporné trubicové světelné zdroje! Nebo být od nich nejméně 2 metry vzdálen.
• Pozor na lampičky s trubicemi! Včetně firmy „zdravého“ světla. (Zdravá jen barevnost!)
• V kuchyních nepoužívat zářivky. LED pásky umístit do dobře uzemněné kovové lišty.
• Nepobývat blíže než půl metru od vedení, rozvodů, kabelů, prodlužovaček, raději metr a více, zejména při spánku.
• Vypínat alespoň na noc v mobilu WIFI a datové přenosy (lépe zapnout režim „letadlo“), nebo raději vypínat mobily zcela, nemít je na nočním stolku a nenabíjet blíže než metr od těla.
• Na notebooku pracovat nejlépe v bateriovém režimu. Pořizovat adaptér s kabelem a kulatou zástrčkou s uzemněním.
• Místo WIFI připojte k mobilu nebo tabletu (včetně Iphone, Ipad) redukci s koncovkou USB nebo Lightning konektorem a do adaptéru již lze připojit běžný internetový kabel s Ethernetovou koncovkou – rád vysvětlím.
• Od starých obrazovek sedět 3 metry, od plochých TV stačí metr.
• Nemít prodlužku ani kabel na nočním stolku, ani pod polštářem!

Toto jsou základní pravidla, aby nebylo zbytečně poškozováno zdraví. Většinu těchto základních opatření zvládnete zajistit i sami – tyto Vaše domácí zdroje snadno identifikujete.

Spoustu užitečných informací zjistíme na webu https://www.elektrosmog-zony.cz/