Baterkománie v Moravskoslezském kraji

Městský úřad Rýmařov se zapojil do soutěže Baterkománie organizované neziskovou organizací ECOBAT, která v České republice zajišťuje sběr a recyklaci baterií, a Moravskoslezským krajem.

Ve všech třech budovách úřadu budou od 1. března umístěny sběrné nádoby na baterie s logem projektu, kam mohou všichni občané přinést vysloužilé baterie. V soutěži vyhraje to město, kde se do sběrné nádoby podaří vytřídit nejvíce baterií v přepočtu na zaměstnance úřadu.

Odevzdáváte baterie ve sběrném dvoře, nebo vaše děti ve škole? Nemusíte se bát, tyto baterie budou započítány do soutěže jinak – organizátoři věnují za každý kilogram baterií odevzdaných v průběhu Baterkománie 10 Kč na charitativní nebo obecně prospěšné projekty v regionu, a to až do výše 100 000 Kč. Cílový finanční příspěvek je po skončení soutěže rozdělen mezi tři projekty nominované třemi nejúspěšnějšími městskými úřady v soutěži měst.

Které projekty budou podpořeny v našem regionu? Rozhodnutí je na vás!

Do středy 26. února 2020 máte možnost nominovat charitativní nebo obecně prospěšný projekt, který by měl být z prostředků Baterkománie podpořen. V nominaci uveďte:

  • název
  • popis
  • další podklady – fotografie, webové stránky, facebookový profil

Čím více informací budeme mít, tím lépe můžeme projekt podporovat. V minulosti vyhrály v Baterkománii projekty, které přispěly nemocným dětem na rehabilitaci nebo léčebné pomůcky, nebo projekt vybudování laviček v parku.

Více informací o soutěži se můžete dozvědět na jejích webových stránkách