Dotace z Programů podpory tělovýchovy a sportu v Rýmařově na rok 2020

Zastupitelstvo města Rýmařova vyhlásilo v září 2019 pravidlaProgramy podpory tělovýchovy a sportu v Rýmařově na rok 2020. Programy včetně formuláře žádosti a vzoru smlouvy byly vyvěšeny na webových stránkách města a na úřední desce a až do 31. prosince 2019 mohly organizace, zapsané spolky a další žadatelé podávat žádosti o příspěvek z rozpočtu města v rámci těchto programů.

Ve stanoveném termínu bylo přijato celkem 65 žádostí, které plánovaly realizaci aktivit s celkovými náklady ve výši 12 341 575,00 Kč a požadovaly příspěvek v celkové výši 4 579 100,00 Kč.

I. Podpora soustavné a pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže

Smyslem příspěvku je motivovat sportovní organizace se sídlem v Rýmařově k vytváření podmínek pro pravidelnou sportovní činnost nezaopatřených dětí a mládeže do 18 let včetně a nezaopatřených dětí nad 18 let. Příspěvek může být poskytnut až do výše 90 % nákladů projektu.

Sport 2020 1

II. Podpora činnosti sportovních oddílů

Příspěvek je určen na pravidelnou celoroční činnost sportovních oddílů se sídlem v Rýmařově.

Příspěvek může být poskytnut až do výše 80 % nákladů projektu.

Sport 2020 2

III. Pořádání významných sportovních akcí

Příspěvek je určen na podporu významných jednorázových či opakovaných sportovních akcí konaných na území města Rýmařova.

Žadatel musí prokázat financování své činnosti i z jiných zdrojů, příspěvek může být poskytnut do výše 80% celkových nákladů.

Sport 2020 3

IV. Ocenění úspěchu na sportovní akci

Příspěvek získá jednotlivec nebo družstvo na základě výsledků minulého kalendářního roku a plánu roku následujícího – jde o umístění na mistrovství České republiky, mistrovství Evropy a mistrovství světa (maximálně za 2 umístění jednoho závodníka / družstva v předchozí sezóně).

Ohodnocení udělené v rámci tohoto programu bude předáno na slavnostním oceňování reprezentantů města v pátek 6. března 2020 ve velkém sále Střediska volného času.21. únor 2020