Jak je to ve skutečnosti s CO2

Karbonová daň, skleníkové plyny a jejich omezení – obrovský podvod na lidstvu.

Ale možná někteří z nás plně nechápeme o co se vlastně jedná:
Zelení aktivisté, mnohá média i mnozí politici, nám tvrdí, že kysličník uhličitý, který vzniká průmyslovou činností lidstva a uniká do atmosféry, nás ohrožuje protože způsobuje oteplování Země tím, že zadržuje teplo a ohřívá atmosféru. Mluví o zničeném životním prostředí, o zkáze, konci světa atd. a žádají zrušení tepelných elektráren, omezení spalovacích motorů, průmyslové výroby…


Ano, životní prostředí je třeba chránit, o tom není pochyb, ale je také třeba nedovolit, abychom podlehli lžím a manipulacím. Stačí často trochu „selského“ rozumu:
Kysličník uhličitý, jinak česky také oxid uhličitý, anglicky carbon dioxide se chová jako tzv. skleníkový plyn – sluneční záření jím prochází, ale podobně jako zahradní skleník, zabraňuje ochlazování okolí zpětným vyzářením tepelné energie. To je známá pravda.
Platí to např. u planety Venuše, kde atmosféra se skládá téměř ze samého oxidu uhličitého – 96.5% oxidu uhličitého a 3.5% dusíku (nitrogen). Navíc Venuše je o třetinu blíže ke slunci než Země a dostává tedy mnohem vice slunečního záření. Kvůli skleníkovému efektu způsobenému oxidem uhličitým je její povrchová teplota 462°C.


Ovšem Země, to je něco úplně jiného! Objemově suchý vzduch obsahuje téměř 100% neskleníkových plynů – 78.09% dusíku (nitrogen), 20.95% kyslíku (oxygen), 0.93% argonu (argon), 0.4% vody v podobě páry a 0.04%, ano, tedy pouhé 4 setiny procenta oxidu uhličitého. Plyny v atmosféře v objemu pod 1% jsou nazývány stopovými plyny pro jejich extrémně nízkou koncentraci.
V atmosféře atomy plynů, které se vzájemně přitahují, vytvářejí molekuly:
Dusíková molekula se skládá ze dvou atomů dusíku a značí se N2.
Kyslíková molekula se také skládá z dvou atomu kyslíku, tedy O2.
Molekula argonu je výjimkou, skládá se jen z jednoho atomu a značí se Ar.
Molekula oxidu uhličitého se skládá ze dvou plynů, kyslíku (oxygen) a uhlíku (carbon). Obsahuje jeden atom uhlíku a dva atomy kyslíku. Chemická značka je CO2.
Molekula vody se rovněž skládá ze dvou plynů, vodíku (hydrogen) a kyslíku (oxygen). Obsahuje dva atomy vodíku a jeden atom. Chemická značka je H2O .


Atmosféra se dělí na několik vrstev podle výšky nad zemí. Ta vrstva atmosféry, která je pro nás nejdůležitější, protože v ní žijeme, se nazývá Troposféra a sahá od 0m do 12km.
Procentuální poměr všech plynů v této části atmosféry je všude stejný, složení atmosféry je uniformní – s výjimkou vody, tedy vlhkosti, která je dána lokálním vypařováním a teplotou.
V ostatních vrstvách atmosféry je vzduch postupně řidší a bez dýchacích přístrojů a vhodného oděvu neumožňuje dýchání – život.


Nyní se podívejme na onen kysličník uhličitý, tzv. skleníkový plyn, kterým nám dnes nahánějí hrůzu.
Vysvětlili jsme si, že zemská atmosféra obsahuje 0.04% – tedy 4 setiny 1 procenta oxidu uhličitého, tedy CO2 je vůči ostatním plynům v atmosféře (N2, O2 a Ar ) v poměru 1 : 2500 !!!
Znamená to tedy, že pozemská atmosféra obsahuje jednu molekulu kysličníku uhličitého na 2500 molekul ostatních plynů, které jak víme jsou zejména dusík (78.09%) a kyslík (20.95%). Zopakujme si to ještě jedenou:
1 molekula „nebezpečného“ kysličníku uhličitého, obklopená 2500 molekulami životodárných plynů!

Jakým způsobem každá jedna skleníková molekula ohřívá ostatních obyčejných 2500 molekul atmosféry, nám ovšem greténi nevysvětlují…


Dá se to však snadno objasnit jako v následujícím přirovnání:
Představme si konstrukci zahradního skleníku. Je to kovový rám, do kterého bychom mohli vsadit 2501 tabulek základního skleníkového materiálu, bez kterého by skleník nefungoval – skla, které umožňuje průchod dopadajících tepelných slunečních paprsků do prostoru skleníku, ale zamezuje jejich zpětné vyzáření.
Naneštěstí však máme jen jednu tabulku. Jakáž pomoc, vsadíme ji tedy doprostřed skleníkové plochy a zbývajících 2500 rámečků osadíme pletivem! A máme skleník! A jaký je to skleník? No, stručně řečeno na h…, že?


Tak jako jedna tabulka skla nemůže zastavit vyzáření tepla a ohřívat skleník, stejně tak jedna molekula CO2 nemůže ohřát okolních 2500. Ani dvě molekuly nemohou ohřát okolních 5000 – tedy 0.04% všech molekul CO2 v zemské atmosféře nemohou ohřát okolních 99.96% molekul!!!
Podobně jako ani 2 zasklené otvory na 2500 nezasklených otvorů nevytvořily skleník, nepomohlo by ani kdyby v atmosféře bylo dvakrát tolik CO2 – tedy kdyby poměr byl jen 1 : 1250!


Gréta Thurnberg, jak je známo, přestala chodit do školy. To je ovšem zásadní chyba, kdyby si dokončila vzdělání, možná by procitla ze svých chybných dedukcí, možná by nedovolila, aby byla manipulována a snad by jí to pomohlo pochopit jednoduché zákonitosti a uvědomit si základní fakta. Ovšem my bychom se měli ptát jak je to se vzděláním pracovníků médií a hlavně POLITIKŮ