Výběrové řízení na pronájem pozemků v k.ú. Sovinec za účelem provozování parkoviště

Obecní úřad v Jiříkově vyhlašuje Výběrové řízení na pronájem pozemků v k.ú. Sovinec za účelem provozování parkoviště.