Zdraví-az.cz stránky, které stojí za pozornost.

Informace na stránkách http://www.zdravi-az.cz/index.php jsou archivovány Národní knihovnou ČR. Už jen tato informace zaručuje kvalitu stránek.

Vítejte na stránkách zdraví-az.cz

Stránkách pro pevné zdraví a život bez nemocí.

Úvod

Tyto stránky mají za cíl pokud možno srozumitelnou formou seznámit čtenáře se širokým spektrem dopadů špatných stravovacích návyků, uspěchaného života, civilizačních a jiných vlivů, na naše zdraví a vývoj civilizačních chorob. Zároveň zde naleznete návody a doporučení, jak lze tyto nepříznivé faktory do značné míry eliminovat a zachovat si pevné zdraví do vysokého věku, případně jak se chovat pokud choroba již vznikla, jak ji odstranit a nebo alespoň zásadním způsobem omezit její dopady na kvalitu života.Toto je nyní v době rapidního růstu cen zdravotní péče zvláště aktuální a odmítat informace, přirozené a velice levné postupy může jen opravdový ignorant nebo člověk, který prostě nepočítá a na zadní kolečka nemyslí. Je třeba stále považovat zdraví za nejcennější dar, jehož hodnota je prostě nevyčíslitelná. Převzít dobrovolně plnou odpovědnost za tento dar, nespoléhat na někoho,kdo to udělá za nás a připustit, že bolest, nemoc i zbytečná předčasná smrt je pouze odměnou za naši neinformovanost a neochotu o tento nejcennější dar pečovat. Udělejte si na sebe čas a vraťte se do doby svého mládí k plnému zdraví, síle a duševní rovnováze.