Česká vlajka slaví výročí, od jejího vzniku uplynulo 100 let

Nejznámější symbol České republiky slaví své výročí. Státní vlajka nás na společné cestě doprovází už 100 let. Vedle velkého a malého znaku, trikolóry, vlajky prezidenta republiky, pečeti a hymny tvoří nejrozšířenější výsostné znamení našeho státu. Česká vlajka tak jak ji známe dnes se už 100 let nemění. Modrý klín sahá vždy do poloviny délky listu.

Foto: Pixabay

Podoba vlajky byla poslanci dne 30. března 1920 v 18.45 hodin vyhlášena a uznána a stala se oficiální vlajkou Československa na celou dobu jeho trvání, až do roku 1992. V době svého vzniku byla jednou z prvních oficiálních vlajek používajících klín na světě. Používá se až dodnes. Česká vlajka je proto výsostným symbolem vlastenectví, aktem úcty, pokory a sounáležitosti k naší zemi i národu. A právě připomínka 100 let od přijetí státní vlajky republiky je úžasnou příležitostí, jak vzdát hold všem, kteří pro ni obětovali své životy, abychom mohli žít ve svobodné zemi.

Významnou dějinnou roli státní vlajka sehrála v dobách, kdy nám jako národu bylo nejhůře. Sjednocovala a upomínala na naši příslušnost v důsledku Mnichovské tragédie a exilové armády na všech frontách druhé světové války, za protektorátu Čechy a Morava, kdy byla německými okupanty zakázána, nebo při srpnové okupaci v roce 1968, Palachově oběti, potlačení demonstrace roku 1969, ale i v době převratu 1989. Svoboda není samozřejmost, o to více bychom si jí měli vážit. A s vlajkou oslavovat i okamžiky příjemné, vzpomínat na naše předky a významné milníky historie.


Zdroj: STA Bruntálsko