Elektronická dražba garáže – Horní Město

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Shora uvedený správce daně podle § 194 odst. 1 a § 195 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), ve věci daňové exekuce
nařízené exekučním příkazem č.j. 3279485/19/3205-00540-810041 nařizuje
elektronickou dražbu nemovité věci.
Dražby se může zúčastnit jen ten, kdo má zřízen uživatelský účet v aplikaci APED (aplikace
elektronických dražeb).
Adresa internetové stránky, na které je možné si zřídit uživatelský účet:
https://drazby.financnisprava.cz/mwclient/default.html?formName=FRM.NPF_Registrace.Re
gistrace
Adresa internetové stránky, na které jsou zveřejněny podmínky pro provádění elektronické
dražby (dražební řád):
https://drazby.financnisprava.cz/mwclient/main.html?formName=FRM.UzivatelskeInformace.
Seznam_verejna_cast
Adresa internetové stránky, na které se dražba koná a je možno ji sledovat:
https://drazby.financnisprava.cz/mwclient/main.html?formName=FRM.Drazba.Detail_drazby_
LW&selectedid=189
Datum a čas zahájení dražby: 11.5.2020 v 10:00 hod.
Datum a čas ukončení dražby: 13.5.2020 v 10:00 hod.
Předmět dražby:
Nemovitá věc – pořadové číslo 0001
a) Označení a popis dražené nemovité věci: Garáž – nemovitá věc je zapsaná na LV 201
pro katastrální území Horní Město, obec Horní Město, okres Bruntál. Jedná se o parcelu st.
388 o výměře 33m2, jejíž součástí je stavba: bez čp/če, garáž. Znalecký posudek k nahlédnutí
po předchozí domluvě u pana Konečného tel. 554 792 357.
b) Výsledná cena předmětu dražby: 36 000 Kč
c) Nejnižší dražební podání: 24 000,00 Kč
d) Dražební jistota: 10 000 Kč

Více najdete zde:https://www.hornimesto.cz/uredni-deska?id=535&action=detail