Informace živnostenského úřadu pro podnikatele

S ohledem na nouzový stav a nemožnost vyřizovat Vaše požadavky osobně, zdejší živnostenský úřad přijímá níže uvedená opatření, která platí pro podnikatele, kteří nemají zřízenou datovou schránku.

Při řešení všech uvedených životních situací postupujte při odesílání svých žádostí následovně:

1. Telefonicky kontaktujte konkrétní pracovnici živnostenského úřadu, která se ujistí, že odesílatelem následující e-mailové zprávy bude skutečně žadatel.

2. Pracovnici zašlete e-mail s informacemi, jejichž výčet je uveden níže.

3. V e-mailu vždy žádejte službu CRM (centrální registrační místo) – to znamená, že Vaše podání bude postoupeno příslušným orgánům – finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně. Uveďte prosím, pokud potřebujete zaslat své podání také úřadu práce.

Životní situace

Přerušení podnikatelské činnosti

Jméno, příjmení (právnické osoby uvedou název firmy), IČO, název zdravotní pojišťovny nebo uvedení jejího kódu (např. VZP má kód 111), číslo Vašeho mobilu.

Žádám o přerušení živnosti (uveďte název; v případě, že máte více živností a chcete přerušit všechny, uveďte, že žádáte o přerušení všech živností, ať je nemusíte složitě vypisovat), a to

Od (uveďte datum – nelze zpětně!)-do (nutno uvést datum)

Požaduji službu CRM.

Dne

Jméno a příjmení (u právnických osob i funkci, např. jednatel)

Ohlášení živnosti / žádost o koncesi

Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách města. Je nutno je vytisknout, vypsat, naskenovat a zaslat e-mailem.

Pokud si s formulářem nevíte rady, zašlete e-mail, ve kterém uvedete:

Jméno a příjmení, číslo OPnázev nebo kód Vaší zdravotní pojišťovny, Vaše telefonní číslo.

Ohlašuji živnost/ Žádám o koncesi: (uveďte název živnosti – na základě telefonátu s pracovnicí ŽÚ už budete vědět)

Požaduji shodu sídla s bydlištěm.

Požaduji služby CRM.

Bude to činnost hlavní / vedlejší (jste student/důchodce/zaměstnanec/pečující osoba – bližší informace s Vámi upřesní referent telefonicky)

Dne

Jméno a příjmení (u právnických osob i funkci, např. jednatel)

Živnost bude zřízena, jakmile bude mít úřad všechny potřebné informace a na účet města bude připsán správní poplatek (1 000 Kč nebo 500 Kč).

Zrušení všech živností

Jméno, příjmení (právnické osoby uvedou název firmy), IČO, název nebo kód zdravotní pojišťovny), Vaše telefonní číslo.

Žádám o zrušení všech živností ke dni ……….. (uveďte datum – nelze zpětně, nejdříve ode dne podání žádosti).

Požaduji službu CRM.

Dne

Jméno a příjmení (u právnických osob i funkci, např. jednatel)

Jedině v tomto případě je nutno předat rozhodnutí osobně, abyste se vzdal/a práva na odvolání a zrušení živnosti nabylo právní moci. Pokud netrváte na okamžitém zrušení, zašleme rozhodnutí poštou, zásilka bude předána pouze do vlastních rukou (modrý pruh).

Písemnosti budou zasílány obyčejnou poštou, aby mohly být vhozeny do Vaší poštovní schránky. Originály výučních listů, vysvědčení, diplomů a osvědčení o rekvalifikaci si ponecháme u nás a jakmile pomine stav nouze, můžete si své doklady u nás vyzvednout.

Jakmile budeme znát podrobnosti o ošetřovném, přidáme další životní situaci s instrukcemi. Pokud potřebujete vyřídit jinou záležitost, obracejte se na živnostenský úřad písemně, telefonicky nebo e-mailem, budeme se Vám věnovat a pomůžeme řešit Vaši situaci.

Mgr. Monika Krykorková, vedoucí živnostenského úřadu MěÚ Rýmařov

Kontakty na pracovníky živnostenského úřadu MěÚ Rýmařov: