Město Břidličná zajistí občanům pomoc

Vláda na základě usnesení č. 98/2020 ze dne 16.3.2020 č. 240 o přijetí krizových opatření,  doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.

Město Břidličná zajistí osobám starším 70 let a občanům, kteří jsou v nařízené karanténě (hygienickou službou nebo praktickým lékařem) pomoc při zvládání základních životních potřeb – nákupy potravin a léků v případě, že jim tuto službu nemohou zajistit jejich rodinní příslušníci a známí. Nákup bude zajištěn 2x v průběhu 1 týdne.

V případě potřeby můžete volat na tel. č.: 554 773 543, 733 602 140

Odkaz na článek: http://mu-bridlicna.cz/15197-pomoc-seniorum-a-obcanum-v-karantene