Město Rýmařov bude zajišťovat zásobování osobám v karanténě

Pro občany města, kterým byla praktickým lékařem nařízena karanténa a jsou v situaci, kdy jim nemá kdo pomoci, bude město zajišťovat základní potřeby, zejména nákup potravin a hygienických potřeb.

Občané v této tíživé situaci se mohou obracet na telefonní čísla 554 254 143  a 554 254 144, kam oznámí své jméno, příjmení, bydliště a telefonický kontakt a obsah nákupu, který potřebují zajistit. Nákup až do výše 500 Kč bude z hygienických důvodů (nepřebírání hotovosti) uhrazen městem a následně souhrnně účtován objednateli po ukončení karantény. O termínu a způsobu předání bude město objednatele informovat předem telefonicky.

Nákup je možno objednat nejvýše dvakrát týdně. Prosíme všechny občany města, aby této možnosti nezneužívali – v současném stavu nouze je třeba zajistit mnoho dalších činností města.

Znovu upozorňujeme všechny občany, že pokud se navrátí z pobytu na území rizikových oblastí do České republiky, jsou povinny bezprostředně po návratu oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo e-mailem, svému praktickému lékaři nebo lékaři pro děti a dorost. Lékaři pak vydají rozhodnutí o karanténě v délce 14 dnů.16. březen 2020