Omezení provozu Finančního úřadu pro MS kraj

TISKOVÁ ZPRÁVA

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj oznamuje veřejnosti okamžitá omezení provozu na všech pracovištích. Pro veřejnost platí zákaz vstupu do budov s výjimkou 14 podatelen a jedné pokladny pro příjem daní v hotovosti. Pomoc občanům při problémech s vyplňováním přiznání bude poskytována telefonicky a e-mailem.

V souvislosti s koronavirem a šířením nemoci COVID-19 jsou od 16. 3. 2020 do odvolání:

  • Pro veřejnost uzavřeny všechny objekty Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj a jeho územních pracovišť, přístup veřejnosti je umožněn pouze na podatelny územních pracovišť v Ostravě, v Opavě, v Bruntále, v Novém Jičíně, ve Frýdku – Místku, v Karviné, v Třinci, v Havířově, v Krnově, v Kopřivnici, v Hlučíně a v sídle finančního úřadu. Podatelny územních pracovišť v Orlové, v Bohumíně, v Českém Těšíně, ve Fulneku a ve Frýdlantu nad Ostravicí jsou uzavřeny.
  • Zrušeny avizované prodloužené úřední hodiny podatelen a nově stanoveny úřední hodiny podatelen na pondělí a středu v době od 8:00 do 11:00 hodin.
  • Uzavřeny všechny pokladny pro placení daní v hotovosti, otevřena zatím zůstává pouze daňová pokladna na Územním pracovišti Ostrava I, ul. Jurečkova 940/2, Ostrava 1 ve stejné době jako podatelna.
  • Zrušeny všechny plánované výjezdy zaměstnanců finančního úřadu do obcí za účelem přebírání daňových přiznání.

V souvislosti s výše uvedenými opatřeními a nemožností poskytovat občanům a firmám osobní konzultace (realizovat jednání přímo na úřadech), zveřejňuje finanční úřad telefonní čísla a e-mailové adresy, které mohou být využity k získání informací k daňové problematice, k elektronickému podání a k vyplnění daňových přiznání:


E-mailové adresy pro příjem dotazů veřejnosti Telefonické linky pro příjem dotazů veřejnosti
ÚP Ostrava I podatelna3201@fs.mfcr.cz 596 150 111
ÚP Ostrava II Lubomir.Krizak@fs.mfcr.cz 596 705 310
ÚP Ostrava III podatelna3203@fs.mfcr.cz 596 905 111
ÚP v Opavě Úp v Hlučíně podatelna3216@fs.mfcr.cz podatelna3211@fs.mfcr.cz 553 681 111 595 021 311
ÚP v Bruntále Úp v Krnově podatelna3205@fs.mfcr.cz podatelna3214@fs.mfcr.cz 554 792 111 554 695 111
ÚP v Novém Jičíně ÚP v Kopřivnici
podatelna3215@fs.mfcr.cz
podatelna3213@fs.mfcr.cz

556 788 111
556 882 111
ÚP ve Frýdku-Místku ÚP v Třinci podatelna3207@fs.mfcr.cz
podatelna3218@fs.mfcr.cz
558 605 111
558 382 111
ÚP v Karviné ÚP v Havířově podatelna3212@fs.mfcr.cz podatelna3210@fs.mfcr.cz 596 304 111 596 495 111
Finanční úřad, sídlo podatelna3200@fs.mfcr.cz
596 651 111

V této souvislosti upozorňujeme na tzv. „Liberační balíček MF ČR“, jehož součástí bude také plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.

K podání daňového přiznání však osobní předání na podatelně není nutné, přiznání je možno podat elektronicky nebo zaslat poštovní přepravou.

Nejsnadněji lze přiznání vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu na www.daneelektronicky.cz. Vyplnění elektronického formuláře je usnadněno automatickými nápovědami, součty a kontrolami.

Tiskopisy daňového přiznání včetně všech jeho příloh, pokyny k vyplnění tiskopisů, informace potřebné ke správnému vyplnění tiskopisů, odpovědi na nejčastější dotazy veřejnosti k problematice daně z příjmů fyzických osob a stanoviska Finanční správy ČR jsou k dispozici na www.financnisprava.cz.

V Ostravě dne 15. března 2020

Ing. Petra Homolová

tisková mluvčí Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj