Povinná karanténa a jak se v ní chovat

Pro onemocnění COVID 19 byla stanovena 14denní karanténa, která zohledňuje dosavadní poznatky o inkubační době onemocnění.

V nařízené karanténě je osoba povinna omezit styk s ostatními osobami a sledovat svůj zdravotní stav. V případě, že se u ní v průběhu karantény projeví klinické příznaky (teplota, kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest svalů, kloubů), je povinna kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky nebo mimo ordinační dobu linku 112 a řídit se pokyny zdravotnických pracovníků.

Co má dělat osoba v karanténě?

Osoba v karanténně je dále povinna dodržovat pravidla osobní hygieny

 • důkladné a časté mytí rukou teplou vodou mýdlem, případně dezinfekci rukou alkoholovým dezinfekčním prostředkem s min. 70 % podílem alkoholu, a to zejména po kontaktu se sekrety dýchacích cest, před jídlem a po použití toalety
 • při kašlání a kýchání si zakrývat ústa jednorázovým kapesníkem nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), kapesník pak ihned vyhodit
 • bezpečné nakládání s odpady – odpadkový pytel vždy svázat, nenechávat volně
 • často větrat
 • izolovat se v rámci domácnosti co nejvíce od ostatních členů rodiny, nejlépe využít jednolůžkový pokoj se samostatným WC a koupelnou – pokud to není možné a jednolůžková izolace není k dispozici, lůžka by měla být umístěna nejméně 1 m od sebe a pokoj by měl být dostatečně odvětráván. Po použití společných toalet pokaždé WC řádně dezinfikovat.
 • čistit a dezinfikovat povrchy – noční stolky, postelové rámy a další ložnicový nábytek, a to dezinfekčními prostředky působící na viry
 • častěji vyměňovat oblečení, ložní prádlo, ručníky, které je poté nutno vyprat s běžným pracím prostředkem na 60 – 90°C, poté důkladně usušit

Zajištění nákupů, léků, venčení domácích mazlíčků, doporučená pošta

 • nákupy, donášku léků apod. si zajistit telefonicky a položit po domluvě nejlépe za zavřené dveře
 • přebírat poštovní doporučené zásilky jedině s rouškou a kontakt omezit na minimum (po nezbytně nutnou dobu)
 • možný je pobyt na vlastní zahradě bez přítomnosti dalších osob
 • venčení domácích mazlíčků zajistit jinou osobou
 • v případě nutnosti ošetření u lékaře, volat 155 a upozornit na vydání karanténních opatření, vyčkat pokynů.

Co mám dělat, když není možno zajistit si nákup, či venčení domácích mazlíčků jinou osobou a bydlím v panelovém domě:

 • prostřednictvím praktického lékaře si zajistit respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2, případně 2 chirurgické roušky, v krajním případě lze použít šátek, šálu apod., kterou si zakryjete ústa a nos – to se týká jen osob, které nemají příznaky onemocnění
 • nepoužívat výtah
 • nakoupit v době, kdy je nejmenší pohyb osob – brzy ráno po otevření obchodu, případně v noci
 • dodržovat odstup min. 1 m od ostatních osob
 • důsledně dbát na hygienu rukou, nesahat si na nos, ústa apod.

Pokud je to možné, získávat si neustále aktuální informace z internetu, zpráv apod. z ověřených odkazů, například:

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR

Informace Státního zdravotního ústavu

Informace Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

10. březen 2020