Preventivní opatření Okresního soudu v Bruntále

V rámci preventivních opatření k ochraně před šířením koronaviru (COVID-19) vydala předsedkyně Okresního soudu  v Bruntále mimořádná opatření.

Všechny osoby vstupující do soudních budov Okresního soudu v Bruntále a Okresního soudu v Bruntále – pobočky v Krnově budou vyzvány k vyplnění formuláře týkajícího se pobytu osob v rizikových oblastech a jejich kontaktu s osobami vystavenými riziku infekce. Odepření vyplnění formuláře může být po konzultaci s předsedou příslušného soudního senátu důvodem k odepření vstupu do budovy. To platí obdobně i v případě prohlášení, že se osoba žádající vstup pohybovala v rizikových oblastech, nebo byla v kontaktu s osobami vystavenými riziku infekce.

Informační kancelář Okresního soudu v Bruntále a pobočky v Krnově se pro fyzický kontakt s účastníky a návštěvníky soudu zcela uzavírá.

Provoz podatelny Okresního soudu v Bruntále a pobočky v Krnově bude omezen pouze na pondělí a středu v době od 12:00 do 15:00.

Provoz pokladny Okresního soudu v Bruntále bude omezen pouze na pondělí a středu v době od 12:00 do 15:00.

Provoz pokladny Okresního soudu v Bruntále – pobočka v Krnově bude omezen pouze na pondělí od 12:00 do 15:00.

Na obou pracovištích nebudou přijímány hotovostní platby.

Na Okresní soud v Bruntále a Okresní soud v Bruntále – pobočku v Krnově se lze obrátit jinými

způsoby – telefonicky, e-mailem, datovou schránkou a prostřednictvím České pošty, s.p.

JUDr. Hana Beranová – předsedkyně okresního soudu

pdf

Úplné znění opatření předsedkyně Okresního soudu v Bruntále