Rýmařov – nabídka bytů k pronájmu

M ě s t o R ý m a ř o v
v souladu s Pravidly pro hospodaření s byty v majetku města Rýmařova
nabízí k pronájmu byty za nejvyšší nabídku smluvního nájemného

Nabídka bytů za základní nájemné