STAROSTA MĚSTA RÝMAŘOV PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY na obsazení dvou pozic strážník/strážnice Městské policie Rýmařov

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání přihlášky na obsazení dvou pozic
strážník/strážnice Městské policie Rýmařov podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii
a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Lhůta pro podání přihlášky: 30.04.2020
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně až po ukončení výběrového řízení.
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Souhlas se zpracováním osobních údajů je zveřejněn a dostupný ke stažení na webových stránkách
města: www.rymarov.cz.
Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány doporučenou
zásilkou zpět uchazečům.
Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Luděk Šimko, starosta města Rýmařov, tel.: 554 254 130
popř. Ing. Lenka Vavřičková, místostarostka města Rýmařov, tel: 554 254 131.
Ing. Luděk Šimko v. r.
starosta města Rýmařov