Uzavření Uničovska a Litovelska z důvodu zamezení šíření koronaviru

Informujeme občany, že Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje vydala mimořádné opatření k zamezení dalšího šíření epidemie onemocnění COVID-19. S účinností ode dne 16. 3. 2020 hodin uzavřela města Litovel a Uničov a jejich okolí. Opatření se týká 21 obcí. Občané nacházející se na jejich území nemohou oblast opustit, zakázán je také vstup do oblasti. Opatření trvá do odvolání, minimálně však po dobu 14 dnů.

Lidé s trvalým či jiným pobytem nacházejícím se dne 16. 3. 2020 na katastrálním území Chořelice, Chudobín, Litovel, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves u Litovle, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Víska u Litovle, Benkov u Střelic, Brníčko, Dětřichov, Dolní Sukolom, Horní Sukolom, Nová Dědina u Uničova, Renoty, Střelice u Litovle, Uničov, Červenka nemohou oblast opustit.

Obyvatelé se mohou omezeně pohybovat uvnitř této oblasti, výjimka se vztahuje na cesty do práce, na nákup základních potravin a potřeb, k lékaři či veterináři nebo za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. 

Přístup do oblasti je umožněn pouze řidičům zásobovacích vozidel, zdravotníkům, policistům nebo hasičům. Výjimku tvoří lidé s trvalým pobytem mimo toto území, kteří pečují v dané oblasti o své blízké.

Upozorňujeme občany, že kromě uvedených obcí je uzavřen také sjezd z dálnice D35 u Litovle.

pdf

Úplné znění mimořádného opatření