VĚDA: Nadějný prostředek proti koronaviru

17. března, den poté, co SÚKL slíbil urychlit schvalování léku Remdesivir proti koronaviru, se konala v Pekingu tiskové konference, na níž ředitel Čínského národního centra pro rozvoj biotechnologií, spadajícího pod tamní Ministerstvo vědy a techniky, oznámil účinnost preparátu Favipiravir i proti koronaviru COVID-19. Favipiravir je lék proti chřipce, který byl v Japonsku schválen pro klinické používání už v r. 2014. V Číně byl souhlas k jeho klinickému testování proti koronaviru udělen právě před měsícem, přičemž nyní byla potvrzena jak jeho účinnost, tak nebyly zaznamenány žádné zjevné nežádoucí vedlejší účinky. Ředitel čínského centra zdůraznil, že Favipiravir by měl být zahrnut do léčebných plánů pro COVID-19 tak rychle, jak je to možné. Vzápětí po tomto oznámení akcie Fujifilm Holdings Corp., které výroba preparátu patří, posílily o 15 %.

Není to však poprvé, co antiviretikum Favipiravir vyvolalo živý zájem. Již v roce 2014 se totiž zjistilo, že tento prostředek proti chřipkám má i slibné účinky při léčbě africké eboly, a byl to právě Neviditelný pes, jako jediné naše médium, který se odvážil tuto vysoce virulentní záležitost zveřejnit – AVIGAN: Čtyři Evropané vyléčeni z eboly, 18.11.2014.

Avigan je relativně jednoduchá organická molekula – derivát pyrazinu, tedy benzenu s dvěma atomy dusíku. Sumární formule C5H4FN3O2, to je míň atomů než v acylpyrinu C9H8O4. Jeho deriváty byly používány už i při léčbě TBC. Avigan působí tak, že blokuje replikaci virů chřipky. Představuje tedy skutečný lék proti nemoci. Tím se liší od paralelně vyvíjených očkování, která slouží jako prevence. Inhibiční aktivita Aviganu naznačovala, že by třeba takto mohl působit i u jiných virů. A tak se na zvířatech zjistilo, že skutečně působí i proti virům eboly. Ježto to byl první preparát, který už byl v Japonsku standardně schválen pro použití jako lék, byl vzápětí v r. 2014 úspěšně nasazen ve čtyřech případech Evropanů s ebolou, mimo jiné nakažených zdravotních sester ve Francii a Španělsku. Japonské ministerstvo zdravotnictví tehdy vydalo formální souhlas k používání Aviganu i proti ebole, pokud by se v Japonsku vyskytla.

Možnost, že by Avigan/Favipiravir mohl třeba zabírat i proti koronaviru v únoru nadhodil též Erik De Clercq z univerzity v belgické Lovani, který sám byl mnohaletým spolupracovníkem našeho legendárního chemika Antonína Holého. V té době už Číňané prováděli testování.

Favipiravir-Avigan

Tabletky preparátu Favipiravir/Avigan původně vyvinutého proti virům chřipky.

Avigan/Favipiravir je v tuto chvíli druhým nadějným prostředkem proti koronaviru vedle amerického Remdesiviru, který byl v minulosti také testován proti ebole. Technicky je Avigan/Favipiravir dostupnější, neb letecké spojení s Japonskem do Evropy funguje, třeba do Paříže nebo do Moskvy. Už v r. 2014 NP upozorňoval, že by si Česko mělo pořídit nějakou jeho železnou zásobu, tehdy proti ebole. Ve světle jeho současné “výkonnosti” ale spíš pochybuji, že by se SÚKL takovým hlasem z veřejnosti tehdy nějak zabýval. V opačném případě by se ale mohl tento lék dnes u nás okamžitě nasadit právě proti koronaviru. Kéž by tedy SÚKL tu informaci v r. 2014 o možnosti léčby eboly vzal tehdy na vědomí a zajistil dokonce tu železnou zásobu Avigan/Favipiraviru. Preventivně tehdy důvod měl – průměrná úmrtnost na ebolu je kolem 50 %, u jednotlivých vzplanutí její epidemie se pohybovala od 25 % až 90 %. Naštěstí k jejímu zavlečení k nám ze zemí jako Kongo a Uganda nikdy nedošlo.

Autor působí přes čtvrt století na Dálném východě a v Tichomoří jako badatel a profesor. Jeho hlavním oborem je fullerenová věda a nanotechnologie, přednáší i o etice vědecké práce.Zdeněk Slanina

Zdroj: https://neviditelnypes.lidovky.cz/