Zprávy Městského úřadu Břidličná

Městský úřad Břidličná děkuje občankám města za ušití roušek pro seniory.

Na městském úřadě si můžou senioři vyzvednout bavlěné roušky, které pro ně ušily iniciativní občanky města, kterým chceme touto cestou poděkovat. Bližší informace na tel.č.: 724 277 013. 

Odkaz na článek: http://mu-bridlicna.cz/15274-podekovani-mesta-obcanum

Nakládání s odpady

Dovolujeme si doporučit vaší pozornosti stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, případně na místo, které určí obec. V tomto smyslu by měli být občané obce informováni.

Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

Stanovisko SZÚ : http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

Doporučení MŽP: https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami