Zprávy z rýmařovského střediska Diakonie ČCE

V pondělí 16. března 2020 proběhla mimořádná porada vedení rýmařovského střediska Diakonie ČCE pro zavedení preventivních opatření v poskytovaných sociálních službách.

Ředitelka střediska rozhodla o uzavření služby sociálně terapeutické dílny Buřinka v době od úterý 17. března do pátku 27. března. Současně se uzavírá kavárna – občerstvení Buřinka na Sokolovské ulici.

Ředitelka dále rozhodla o uzavření dětské skupiny zřízené v budově na Revoluční ulici, a to rovněž v době od úterý 17. března do pátku 27. března.

Budova Domova odpočinku ve stáří v Dolní Moravici je pro veřejnost uzavřena, návštěvy nejsou povoleny. Pracovníci dodržují veškeré hygienické normy (dezinfekce, využití roušek, omezení dotyku se očí, nosu, úst nemytýma rukama ad.), včetně nutnosti používat roušky i ve vnitřním prostoru. Až do odvolání se ruší všechny služby pro klienty –  dovoz klientů na nákupy, ke kadeřníkovi, k vyšetření apod., ruší se také úklidy u klientů, kontrola klientů na ulici Revoluční 30, preventivní plánované odběry u pacientů (pracovníci Domova jsou v kontaktu s ošetřujícími lékaři), ruší se masáže ve středisku i ve vlastním prostředí, rovněž tak pedikúra, kavárnička pro seniory, cvičení na středisku.

Terénní služba rozvozu nákupů pro zaregistrované seniory je v provozu bez omezení. Ke klientům zatím jezdí opakovaně stejní pracovníci, nebo dochází k minimálnímu střídání pracovníků u jednoho klienta, ve volném času pracovníci provádějí úklid a dezinfekci automobilů.

Mgr. Marcela Staňková, DiS., ředitelka Diakonie ČCE, středisko Rýmařov

Město Břidličná ruší provoz na ZUŠ, ulice Školní 178 v Břidličné do odvolání.

Odkaz na článek: http://mu-bridlicna.cz/15186-zruseni-provozu-na-zus-ulice-skolni-178-bridlicna

Uzavření sběrného dvora v Břidličné pro veřejnost

Dne 17.3.2020 vedení města Břidličná rozhodlo o uzavření sběrného dvora v Břidličné pro veřejnost s platností od 18.3.2020 do odvolání .

Kladníčková Jana  – místostarostka města

Odkaz na článek: http://mu-bridlicna.cz/15188-uzavreni-sberneho-dvora-v-bridlicne-pro-verejnos