„Česká republika nemá nic, čemu by se dalo říkat armáda.“ Vojenský analytik promluvil o „přínosech“ spojenectví s NATO

Bezpečnostní expert Jaroslav Štefec vysvětluje, proč se současná česká armáda ocitla ve slepé uličce. Podle jeho slov přispěly krátkozraké vojenské reformy a zbytečné výdaje během posledních desetiletí k tomu, že vojenské jednotky nejsou schopné zajistit bezpečnost vlastního území. Místo toho slouží zájmům jiných států a nadnárodních korporací.

Současná krize v plném rozsahu odhalila veškeré nedostatky a problémy, které má český stát, a to včetně neschopnosti armády v její nynější podobě, tvrdí vojenský expert Jaroslav Štefec. Na svém facebookovém účtu důkladně vysvětluje, proč česká armáda již dnes není schopná plnit své základní funkce.

„Epidemie nemoci Covid-19 v plné nahotě odhalila problémy, do nichž nás zavlekla hloupost, amatérismus a servilita našich politických… nevím, jak to slušně nazvat, ale mezi sebou si říkají „elity“…vůči zemím, které v uplynulých 30 letech pomocí lichocení, lží a korupce vyrabovaly naši ekonomiku a udělaly z kdysi bohaté a sebevědomé země nesvéprávnou novodobou kolonii bez vlastního majetku, zahraniční politiky a armády,“ uvedl Štefec.

Vojenský expert je tedy přesvědčen, že Armáda České republiky v dnešní době nedokáže zajistit bezpečnost našeho území a českých občanů. Důvodem toho tvrzení je skutečnost, že vojenské reformy a nákupy byly v posledních desetiletích určeny k tomu, aby se armádní složky mohly účastnit především zahraničních vojenských kampaní spojených s misemi NATO či OSN.

Čeští vojáci na přehlídce na počest 100. výročí založení Československa v Praze. Archivní foto

„Pořizujeme například Američany vyřazované vrtulníky Venom, určené výhradně pro námořní pěchotu USA, systémy Věra NG, třikrát dražší pro ČR než pro NATO, pro obranu území státu naprosto neúčinné protiletadlové raketové komplety RBS-70 NG, 2,5krát dražší pro ČR než pro Argentinu, stroje Pandur, dvakrát dražší pro ČR než pro Norsko, „dopravní“ letouny CASA C 295M, původně určené především pro námořní hlídkování, o miliardu dráž než Finsko,“ uvádí příklady Štefec.

Zároveň expert tvrdí, že ti vojáci, co slouží výhradně na území České republiky, nemají ani dostatek výstroje a materiálu, kvůli čemuž jsou nuceni k tomu, aby jej nakupovali na vlastní náklady.

Armáda České republiky nebo už žoldnéři?

Štefec tvrdí, že odhodlání plnit spojenecké závazky vůči NATO a EU učinilo z české armády organizaci, jež má sloužit zájmům cizích zemí a nadnárodních korporací. Potvrzením toho jsou řeči různých politiků o důležitosti plnění těchto závazků, které se v podstatě staly hlavní prioritou namísto ochrany své země a vlastního obyvatelstva. Právě proto Štefec říká, že česká armáda neodpovídá kritériím klasické státní armády.

„Česká republika nemá nic, čemu by se dalo říkat armáda. Úkolem každé armády je totiž především příprava na obranu vlastní země,“ poznamenal bezpečnostní expert.

K tomu, abychom tento stav zvrátili, si dle něj potřebujeme konečně uvědomit, že bezpečnost naší republiky a českých občanů je primárním cílem, nikoliv zájmy západních korporací, které si prostřednictvím armád jednotlivých států zajišťují zisky na cizím území. Dále Štefec podotýká, že současná krize, která odhalila slabiny našeho bezpečnostního systému, se musí stát poučením do budoucna. Čeští politici totiž musí pochopit, že spoléhat můžeme jen sami na sebe, nikoliv na zahraniční aktéry a instituce. 

Zdroj: Sputnik