Informace pro seniory

NÁKUPY PRO SENIORY
Město Rýmařov zajis seniorům nákup potravin, hygienických
potřeb, léků a dalších nezbytných potřeb.
od 08:00-14:00 jsou pracovnice MÚ připraveny přijmout
Vaše požadavky na číslech: , 554 254 143 554 254 144
a , 773 784 466
budou potřebovat jméno, příjmení, bydliště a telefon,
nahlásíte nákup max. do 500 Kč, který potřebujete zajist,
nákup zapla město Rýmařov a po ukončení opatření vám
bude naúčtována částka souhrnně za všechny nákupy.
Zavoláme, kdy a kde vám nákup předáme.
Nákup je možno objednat nejvýše dvakrát týdně – pokud
se situace změní, budeme vás informovat.
S TAXI ENIOR
Vyhýbejte se uzavřeným prostorám s větším množstvím lidí
a hromadným dopravním prostředkům. Pro dopravu po
Rýmařově a jeho místních částech můžete využít službu
SeniorTAXI, kterou si můžete objednat na telefonním čísle
702 266 763.
INFORMACE PRO SENIORY
P , OPLATKY ZA POPELNICE PSY A POZEMKY
Není nutné plat poplatky IHNED – termíny jsou:
místní poplatek za komunální odpad – do 31. prosince 2020
místní poplatek za psy – do 31. srpna 2020
nájemné z pozemků města Rýmařova – do 31. srpna 2020
Poplatky můžete uhradit – pokud bankovním převodem
musíte plat hotově, až do skončení počkejte s úhradou
nouzového stavu.
P ? OTŘEBUJETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT
Armádní psychologové nabízejí podporu a poradenství široké
veřejnos. Na Vojenskou linku psychologické pomoci můžete
volat denně od 07:00-24:00 hod., včetně víkendů na telefonní
čísla: , nebo . 973 255 140 973 255 141 973 255 142
C ? HYBÍ VÁM ROUŠKA
Pokud nemáte roušku či jiný vhodný doplněk k zakry
obličeje, můžete se obrát na telefonní číslo . 773 784 466
Poradíme vám, kde jsou zrovna v současné době k dispozici,
případně pomůžeme se zajištěním.