Jarní mobilní svoz odpadu byl zrušen!

Přestože už dříve byla občanům sdělena informace, že mobilní svoz odpadu byl zrušen s ohledem na aktuální situaci – v nouzovém stavu měl být minimalizován vzájemný kontakt a Městské služby nedisponovaly potřebnými ochrannými prostředky.

Bohužel občané stále vytvářejí de facto černé skládky v ulicích. Městské služby reagovaly na současnou situaci, kdy jsou lidé více doma, vaří, vytvářejí více odpadu a popelnice se tedy rychleji plní, přistavením dalších kontejnerů na těch nejexponovanějších místech.

Další svoz objemného odpadu je naplánován na říjen – do té doby má každý možnost využít odpadové centrum na ulici 8. května a svůj odpad si tam odvézt, nemusí tedy čekat ani na mobilní svoz, ani tvořit černé skládky. Tato služba je pro občany zdarma, pouze za suť se platí – pokud je překročen limit 100 kg/měsíc a osobu, je účtována cena podle platného ceníku schváleného Radou města Rýmařova.

Důležité informace:

Jarní úklid domácnosti – chce to vytřídit

Jak správně nakládat  s odpadem v době koronaviru

Informace pro správné třídění odpadu