Maloobchodní prodej a prodej služeb od 27. dubna 2020

Vláda ČR na základě soudního rozhodnutí znovu nastavila pravidla pro maloobchodní prodej a prodej služeb s provozovnách.

 Vláda s účinností od 27. dubna 2020 zakázala maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou:

 • prodeje potravin,
 • prodeje pohonných hmot,
 • prodeje paliv,
 • prodeje hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
 • prodeje malých domácích zvířat,
 • prodeje krmiv a dalších potřeb pro zvířata,
 • prodeje brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • prodeje novin a časopisů,
 • prodeje tabákových výrobků,
 • služeb prádelen a čistíren, nejde-li o samoobslužnou prádelnu a čistírnu,
 • oprav silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
 • odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 • prodeje náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 • provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
 • prodeje zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 • pokladního prodeje jízdenek,
 • lázeňských zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská léčebně rehabilitační péče,
 • provozování pohřební služby,
 • prodeje květin,
 • provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 • prodeje textilního materiálu a textilní galanterie,
 • servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • realitního zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
 • zámečnictví, oprav, údržby a instalací strojů a dalších výrobků pro domácnost,
 • provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo
 • lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
 • myčky automobilů,
 • prodeje domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest,
 • jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,
 • rukavice nebo dezinfekci,
 • hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,
 • prodeje a servisu jízdních kol,
 • sběru a výkupu surovin a kompostáren,
 • prodeje nových a ojetých silničních vozidel,
 • řemeslných oborů s výjimkou provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby
 • s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra),
 • turistických informačních center, pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny.

Zákaz maloobchodního prodeje se dále nevztahuje na

 • činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona,
 • prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny,
 • na farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:
  • neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
  • zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
  • aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 metry,
  • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
  • zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
  • prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě.
 • provozovny, jejichž plocha přístupná veřejnosti nepřesahuje 2 500 m2; podmínka velikosti provozovny je splněna i tehdy, pokud je v provozovně, která je větší než 2 500 m2, vymezena a vytyčena (např. ohraničovací páskou) pro veřejnost plocha nepřesahující 2 500 m2, a které nejsou umístěny v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2; tato podmínka je splněna i tehdy, pokud provozovna sice je součástí nákupního centra, avšak veřejnost do provozovny vstupuje pouze z venkovních prostor, nikoli z vnitřních prostor nákupního centra, a nejde-li o provozovny, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra) – požadavky stanovené Ministerstvem zdravotnictví ČR
 • provoz autoškol a center pro zdokonalovací výcvik řidičů, kde musí být dodržována následující požadavky stanovené Ministerstvem zdravotnictví ČR;
 • provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky, kde musí být dodrženy požadavky stanovené Ministerstvem zdravotnictví ČR;
 • provoz knihoven – https://koronavirus.mzcr.cz/pozadavky-na-provoz-knihoven;

Vláda rovněž zakázala přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. závodní stravování); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny). Zakázán je rovněž prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2, provoz heren a kasin, provoz taxislužby (s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby).

Zakázána je rovněž přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť včetně vnitřních bazénů. V provozu mohou být posilovny, tělocvičny a fitness centra, která však musí dodržovat požadavky stanovené Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Zakázán je prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních; tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky, osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu, a osobám ohroženým domácím násilím.

Úplné znění usnesení vlády o přijetí krizového opatření – od 24.04.2020

Úplné znění usnesení vlády o přijetí krizového opatření – od 27.04.2020