Město má dva nové rybníky

Město Rýmařov dokončilo stavební práce na dvou nových retenčních nádržích – pod čerpací stanicí směrem na Janovice a na Mudlovém potoku.

Retenční nádrž na levém břehu Podolského potoka (pod čerpací stanicí směrem na Janovice) bude sloužit pro zadržení dešťové vody před jejím vypuštěním do Podolského potoka a současně bude potok chránit před zahlcením srážkovou vodou z přívalových dešťů. Maximální plocha vodní hladiny bude 8 280 m2, hloubka cca 2,1 m a délka hráze 200 m. Stavební práce provedla společnost Rovina stavební a.s., Hulín. V současné době probíhají dokončovací práce a předpoklad napuštění je, s ohledem na množství srážek, v průběhu měsíce května. Celkové náklady stavby, včetně přípravy záměru, technického dozoru a další, činily 5 924 tis. Kč. Nyní probíhá administrace projektu pro čerpání dotace v celkové výši cca 4 mil. Kč z programu Ministerstva zemědělství ČR.

dav
dav

  

nádrž pod benzinou 1
nádrž pod benzinou3 1
nádrž pod benzinou4 1

  

Koordinační situační výkres

Nádrž na Mudlovém potoku se nachází severně od Rýmařova, cca 2 km proti proudu od rybníka u lomu. Retenční nádrž byla vybudována na levém břehu koryta Mudlového potoka v přirozeně vytvořené údolní nivě v zapojeném lesním porostu. Retenční nádrž plní funkci zpomalení odtoku vody z území a zvýší akumulaci vody v krajině. Retenční nádrž je řešena jako obtočná a nyní je již napuštěna. Celková plocha nádrže je 1 760 m2, hloubka vody cca 1,4 m. Stavební práce provedla společnost Rovina stavební a.s., Hulín. Celkové náklady stavby, včetně přípravy záměru, technického dozoru a další činily 1 783 tis. Kč. Nyní dále probíhá administrace projektu pro čerpání dotace v celkové výši cca 1 235 tis. Kč z programu Ministerstva zemědělství ČR.

Nadrz Janusov 01 1
Nadrz Janusov 02 1
Nadrz Janusov 03 1

  

Koordinační situační výkres

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov