Nekecáme — makáme!

Půjčíme si 200 miliard, ale lidem z toho půjde jen 1,1 miliardy. Po nás potopa. Tučné roky jsme prožrali, je tady prý největší krize za posledních 50 let, ale mejdan jede dál! Aneb je koronavirus vítaná záminka, jak si úplatky za cenu dluhů zajistit další volby? Tohle za 1 generaci nesplatíme!

ětšina obyvatel jásá nad opatřeními vlády, jak se stará o zaměstnance, kteří jsou v karanténách, nuceně sedí doma za zadku (sám mezi ně patřím) a jak zabrání propadu ekonomiky a poklesu životní úrovně. Fajn, ale tak trochu mi tam nesedí nepoměr ve financích. Na jednu stranu vláda tvrdí, že bude přispívat firmám na mzdy, aby nepropouštěly zaměstnance. Rozhodlo se o tom ve čtvrtek 19. 3. Opatření vyjde asi na 1,1 miliardy korun. Tolik peněz! 1,1 MILIARDY!!!

O den později se ve zprávách objevil nenápadný článek, že sice máme schválený schodek státního rozpočtu ve výši 40 miliard Kč, ale vzhledem k mimořádné situaci se navýší až na 200 miliard!!! Ostatně proč ne — prý ve srovnání s Řeckem a Itálií máme obrovský prostor na to se zadlužovat, řekl pan Babiš (viz zdroj). Přesně dle logiky: soused je ve dluzích až po uši, takže já mohu být klidně po krk a vlastně jsem na tom dobře. Takže žádné šetření — naopak mejdan pokračuje ve vyšších otáčkách! Půjčím si o 160 miliard víc a nechám z toho jako almužnu lidem ukápnout 1,1 a ještě dělám v médiích hrdinu! Ono asi z těch cca 160 miliard, o které státní dluh naroste, ještě něco málo spadne ve prospěch firem a občanů, ale nedělám si iluze, že by vláda začala konečně rozumně hospodařit.

Na začátku krize jsem si na chvíli myslel, že vše zlé je i k něčemu dobré a že na všem se dá najít při troše dobré vůle i něco pozitivního. A že tento pohled lze uplatnit i na současnou epidemii koronaviru. Vybírám jen jeden jediný aspekt, o kterém si ale myslím, že není zcela zanedbatelný. Ano, jedná se právě o tu finanční stránku, resp. o odhady propadu ekonomiky a propočty „kolik nás to bude stát“. Opravdu se musíme jako stát zadlužovat? Opravdu by nešlo hospodařit lépe?

Zkusme se podívat, kde by se dalo razantně ušetřit.

Všichni známe z tisku, médií a praxe skutečnost, že jakmile se zavede nějaké opatření, nařízení, jakmile se někomu „přiklepne“ dotace, je to víceméně zabetonovaný stav a nikdo s tím již nehne.

Příkladů bychom našli celou řadu. Je to celá plejáda příspěvkových organizací, různých pseudokulturních zařízení, příspěvky pro různé „sublokální“ tiskoviny, jde o financování nejrůznějších začleňovacích a jiných projektů atd. Patří sem i financování nesmyslných staveb (cyklostezky odnikud nikam s frekvencí pohybu 1 cyklista týdně), patří sem třeba i naprosto scestná podpora mikroregionů spočívající v přidělování dotací náhodně vybraným podnikatelům nebo podnikatelům s těmi správnými konexemi. Můžeme sem zařadit stovky různých neziskovek, které parazitují na státním rozpočtu. Podle webu neziskovky.cz je v ČR 1429 neziskových organizací. Ptejme se, které z nich jsou opravdu neziskové a věnují se smysluplné činnosti jako např. Klokánek apod. a kolik z nich slouží jen jako zástěrka pro nějakou pseudočinnost, přičemž hlavní náplní je čerpání peněz ze státního rozpočtu. Obávám se, že by to nebylo zrovna malé procento.

Stejné je to i se zaměstnanci ve státním sektoru. Jakmile se vytvoří nějaké tabulkové místo tak neexistuje síla, která by je dokázala zrušit. Jednou úředník = navždy úředník. Viz třeba Jihlava, kde se nabrali úředníci kvůli vyhodnocování přestupků z kamer na D1. Kamery tam sice přes půl roku nebyly, ale úředníci sedí na židli dál. A zdaleka nejde jen o zaměstnance — úplně stejné je to s celými úřady a organizačními jednotkami. Existuje snad nějaký opravdu smysluplný důvod, proč by měly existovat instituce jako např.

  • Vinařský fond
  • Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
  • Národní ústav lidové kultury
  • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
  • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
  • Rada vlády pro lidská práva a menšiny
  • Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
  • Státní fond kinematografie
  • Státní fond rozvoje bydlení

a celá řada dalších. Stamiliony létají vzduchem.

Další věc, kde „létají peníze oknem“ je zbytečná, nepřehledná a přebujelá administrativa. Podnikatelé a firmy v ČR mají více než 1500 byrokratických povinností. Navzdory tomu, že zde máme celou řadu komisí a úřadů (opět zbytečných), které proti tomuto stavu údajně bojují. Třeba Expertní skupinu pro snižování administrativní zátěže, celoevropský program REFIT a další.

Údaje z roku 2017 (zdroj MPO) Kolik a jakých informačních povinností vyžadují česká ministerstva?

(A — nařízení EU, B — směrnice EU, C — národní legislativa)

svobodni-docekal.jpg (97,640 kiB)
Kolik informací požadují česká ministerstva.

Poznámka: * v těchto případech bylo poměrnou částí napočítány IP spadající do kategorie B i C (případně i do A).

Náklady na celkovou administrativní zátěž byly vyčísleny i finančně. Ročně vyjdou podnikatele celkem na 71 mld. Kč. To je vlastně skoro 50% přirážka k dani z příjmu právnických osob. Nejdráže se úřaduje pro ministerstvo financí (za 43 mld.), ministerstvo práce a obchodu (10 mld.) a také pro ministerstvo práce a sociálních věcí (10 mld.).

Ano — „prožrali“ jsme díky minulým i současné vládě tučné roky. Ano — líp už bylo. Ale — než si nesmyslně půjčovat a zadlužovat republiku na generaci dopředu, nebylo by rozumnější začít konečně smysluplně hospodařit? Argument, že Řecko a Itálie jsou na tom hůř než my, je … cenzuruji sprosté slovo — takže: nezodpovědný a krátkozraký! Uvědomujeme si to?

Zdroje: ZDEZDE.

Píše pan Dočekal na PListy