O životě

 • Jsme stvořeni k tomu, abychom po světě šlapali, ne aby jsme ho pošlapali.
 • Nečekej na život, protože on nečeká na tebe. Nemá zastávku.
 • Je třeba si ujasnit jedinou otázku, chceme kvést nebo uvadat?
 • Pravda je úplně všude a snad proto ji nevidíme.
 • I když víme, otázkou je, zda také chceme.
 • Mnohým lidem příliš rychle narostla křídla, ale létat neumějí.
 • Mnozí si pletou život s čekáním na zázrak.
 • Naděje někdy nejsou na místě, zejména tehdy,když se někdo zaléváním snaží probudit suchý strom. Naděje která údajně umírá poslední někdy musí ustoupit zdravému rozumu.
 • Někdy si nejsem jist, zda máme na krku hlavu nebo palici.
 • Říká se, že moudřejší ustoupí, když však bude ustupovat pořád….?
 • Člověk často připomíná rybu – otevírá hubu, ale nic neřekne.
 • Nejlépe se člověku daří daří vytvářet obtíže a potíže, těžko se mu ale podaří vytvořit vlastní svět bez tíže.
 • Pesimismus a optimismus je nepochopením skutečnosti.
 • Čas nejsou peníze, čas je něco, co dokážeme promarnit i s penězy.
 • Sloni v porcelánu jsou lidé, kteří se nenaučili pohybovat sami v sobě.
 • Nejtěžší je dostavit se na schůzku sám se sebou
 • Před odpovědností se dá skrývat, ne však utéct
 • Bez duchovního pokroku člověk není tím, kým by ve skutečnosti měl být. Pouze materiální pokrok nikomu svobodu nezajistí, protože život není pouze ,,užívat si“. Znamená především odpovědnost a ta vyžaduje pochopení základního paradigmatu.
 • Žít neznamená uštvat se k smrti.
 • Ve 100% tolerantnosti je něco nezdravého, nechutného.
 • Komerce a konzum je ustrnutí ve vývoji.
 • Člověk může být zajištěn, pojištěn, ujištěn a přesto má pochybnosti.
 • Země nám neříká ne, neříká nám ani ano. Říká: žij a zemři.

Autor: Miloš Zatloukal