Přenos COVIDU-19 aerosolem, problém pro zdraví veřejnosti

Toto je vzkaz expertů, informující lidi o přenosu COVIDU-19 aerosolem a vysvětlující jim, co to znamená. Zdá se totiž, že někteří evropští ministři zdravotnictví a preméři tomuto pojmu nerozumí.

JSME MNOHOOBOROVOU A MEZINÁRODNÍ SKUPINOU EXPERTŮ PROHLAŠUJÍCÍ, ŽE NEDBAT ČI POPÍRAT PŘENOS COVIDU-19 AEROSOLEM JE PŘÍČINOU ROZDÍLU MEZI ZEMĚMI, KTERÉ ZVLÁDAJÍ ČI NEZVLÁDAJÍ ŠÍŘENÍ KORONAVIRU.

Když je člověk nositelem viru, pak nejen jeho zakašlání a kýchnutí, ale i jeho hovor a zpěv budou  z jeho úst či nosu vysílat mrak kapiček. A podle velikosti těchto kapiček se pak stupeň zamoření virem dělí do tří kategorií.

-Jestliže jde o kapičky velké a jsou na vás vysílány ze vzdálenosti kratší, než jsou ony slavné dva metry, pak dopadají přímo na vás (jako zdravou osobu).

-Tytéž velké kapičky dopadají na povrch věcí a kontaminují je. Jestliže se pak těchto věcí dotknete, vážně riskujete, že vir z nich se přenese na vás.

-Avšak pro malé kapičky platí, že zůstávají vězet ve vzduchu a šíří se hodně přes onu hranici dvou metrů. A právě tohle je onen infekční aerosol, kterého když se nadechnete, vede k vaší nákaze.

Doporučení, kterých se v současnosti lidem dostává v zájmu toho, aby se epidemie nerozšiřovala, si všímají oněch prvních dvou možností přenosu COVIDu-19 – a přehlížejí možnost třetí.

CO JE AEROSOL?

Aerosol sestává z mikrokapiček, které zůstávají viset ve vzduchu. Pohyb těchto mikrokapiček, produkovaných normálním rozhovorem či zakašláním či kýchnutím. Aerosolový mrak se může šířit mnohem dál, než jednotlivé mikrokapičky, a to díky vzájemnému působení mezi kapičkami a plynnou podobou aerosolového mraku. A že třeba kýchnutí může vyslat tyto kapičky až do vzdálenosti šesti metrů.

Proto je též nošení masek na veřejnosti povinné v několika asijských zemích, které právě díky této skutečnosti zvládají šíření viru na svých územích nejlépe. A v Evropě je Praha jedinou metropolí, kde bylo nošení masek nařízeno všemu obyvatelstvu země už 28. března.

PRAHA, MĚSTO K NÁSLEDOVÁNÍ

Petr Ludwig je tvůrcem didaktického média, prokazujícího nezbytnost nosit masku nejen pro ochranu vlastní, ale i pro ochranu jiných v případě, že nositel masky je infikován, aniž by o tom věděl. Ludwigovo video vedle toho cituje i prohlášení vědců univerzity Cambridge o tom, že chirurgické masky jsou proti nákaze COVIDem-19 třikrát účinnější než masky doma vyráběné, nicméně doporučují i ty pro případ, že jiné nejsou k dispozici.

Namísto toho, abychom si před nebezpečím nekontrolovatelného šíření COVIDu-19 zakrývali oči, zakryjme si tedy ústa a nos, a to tak účinně, jak je jen možno. S tím, že cílem nejvyšším je ovšem zajistit výrobu masek typu N95/FFP2 pro všechnu světovou populaci.

Podepsáni:

Marc Wathelet, Giovanna Borsellino, Etienne Decroly, Nathanael Goldman, Philippe Koch, Bertran Rowe, Yang Zhao