Provoz Byterm Rýmařov, p.o. od pondělí 27. dubna 2020

Od pondělí 27. dubna 2020 bude v nezbytném rozsahu obnovena činnost příspěvkové organizace Byterm Rýmařov. Budova bude otevřena pro veřejnost vždy  v pondělí a ve středu od 08:00 do 16:00.

Nadále platí, že doporučujeme všem občanům Byterm nenavštěvovat a vyřizovat veškeré záležitosti prostřednictvím e-mailu, datové schránky, poštou nebo telefonicky. Pokud to není možné, je vhodné si dohodnout s příslušným pracovníkem schůzku předem telefonicky – kontakty lze nalézt na webových stránkách organizace.

V 1. patře bude u vstupních dveří umístěna dezinfekce k použití pro návštěvníky. Na chodbách budovy se mohou zdržovat maximálně 3 osoby, aby byl udržen rozestup mezi nimi nejméně 2 m. 

Bc. Ivana Sitorová, ředitelka organizace