Uvolnění opatření proti šíření koronaviru od pondělí 20. dubna 2020

Pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, budou se od 20. dubna 2020 postupně uvolňovat opatření, která přijala vláda a ministerstva k ochraně před šířením koronaviru.

Od pondělí 20. dubna 2020 tak bude možno realizovat:

Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) pro individuální aktivity v rámci studia na vysoké škole pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 studentů.

Řemesla s provozovnou, autobazary a autosalóny za následujících podmínek:

 • dodržení odstupů minimálně 2 metry (doporučení plochy, resp. kapacity pro jednoho přítomného zákazníka nejméně cca 10 m2 prodejní plochy),
 • na místě dostupná dezinfekce rukou,
 • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (zaměstnanec i zákazník),
 • manipulace personálu v rukavicích,
 • rukavice i pro klienty na vyžádání.

Farmářské trhy a tržiště, další trhy a tržiště za následujících podmínek:

 • zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
 • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry,
 • umístit dezinfekční prostředky u každého prodejního místa,
 • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (pracovník prodejních míst i zákazník)
 • zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
 • prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě.

Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně definovaných podmínek (sportovci s profesionální smlouvou, vrcholoví sportovci Ministerstva obrany – Armády České republiky, Ministerstva vnitra ČR a Vysokoškolského sportovního centra MŠMT)

Svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek:

 • dodržovat odstupy s výjimkou osob sdílejících společnou domácnost a novomanželů
 • dodržování základních preventivních pravidel (hygiena rukou, povinná ochrana horních cest dýchacích s výjimkou snoubenců/novomanželů, bez osobních gratulací s výjimkou nerizikových osob sdílejících společnou domácnost,
 • po skončení svatebního obřadu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých pomůcek).

Bližší informace k podmínkám lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.15. duben 2020