Břidličná – úřední pokyny

Ochrana zdraví a provoz Základních škol http://mu-bridlicna.cz/15636-ochrana-zdravi-a-provoz-zakladnich-skol Ochrana zdraví a provoz mateřských škol http://mu-bridlicna.cz/15637-ochrana-zdravi-a-provoz-materskych-skol Prodloužení nouzového stavu a přijetí krizových opatření http://mu-bridlicna.cz/15638-sbirka-zakonu-802020-o-prodlouzeni-nouzoveho-stavu-a-prijeti-krizovych-opatreni Přijetí krizových opatření

Přečíst