Blíží se povinná výměna starých kotlů na uhlí

Statisíce domácností si musí ve svém domě do září 2022 vyměnit svůj starý kotel na tuhá paliva za ekologičtější vytápění. V Praze ovšem tento termín vyprší už letos na podzim. Kdo to nesplní, může dostat citelnou pokutu.

Lokální vytápění je jedním z největších ekologických problémů současnosti. Ilustrační foto: Depositphotos.com

Staré kotle na tuhá paliva, které splňují podmínky pouze první a druhé emisí třídy, nebude možné od září 2022 pod hrozbou vysokých pokut provozovat. V praxi jde o kotle vyrobené do roku 2000, mnoho kotlů na tuhá paliva nízkých emisních tříd však bylo vyrobeno i po tomto datu.

Zákon o ochraně ovzduší ovšem umožnil obcím zakázat nevyhovující spalování uhlí či briket ještě dříve. A to nejen zmiňovaných kotlů, ale rovněž krbů, kamen nebo sporáků. Využila toho Praha, která neekologické spalování tuhých paliv zakazuje už letos v říjnu. Na výměnu starého kotle za nový je tak čím dál méně času.

Stovky tisíc kotlů

V hlavním městě se toto opatření týká stovek domácností, po celé republice je ovšem domů se starým kotlem mnohem více – expertní odhady uvádějí, že jich je zhruba 300 tisíc. Přesnější údaj by měla přinést až nová vlna povinných revizí.

Podle odhadů dodavatelů a energetických firem se v současné době celkový převis poptávky po výměně kotle v domácnostech v jednotlivých krajích pohybuje přibližně okolo 1,5 miliardy korun. S výměnou starých kotlů pomáhají také Kotlíkové dotace. „Celkově počítáme, že se za všechny tři vlny kotlíkových dotací podaří vyměnit více než sto tisíc kotlů,“ uvedl Ondřej Charvát z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí.

Dotace na výměnu starých kotlů pokračují i letos. Ostatně krajské úřady žádosti o Kotlíkové dotace stále přijímají, i když jsou přidělené prostředky momentálně vyčerpány. To platí i pro Prahu, kde je výměna starých kotlů nejvíce aktuální.

Podle pražského magistrátu se může stát, že vzhledem ke změně systému příjmu žádostí v rámci třetího kola Kotlíkových dotací všichni zájemci peníze z různých důvodů nevyčerpají. „Nevyužité finanční prostředky by pak mohli využít další žadatelé v pořadí,“ konstatoval Tadeáš Provazník z tiskového odboru pražského magistrátu.

„Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR mají navíc připravenou koncepci, jak navýšit finanční prostředky, aby mohl být kladně vyřízen co možná největší počet žádostí,“ dodal Provazník.

Plyn místo uhlí?

Jako vhodná náhrada starého tepelného zdroje spalujícího uhlí se jeví plynový kondenzační kotel. Výhodou plynového vytápění je hlavně velice čistý a úsporný provoz. Moderní kondenzační kotle pracují s účinností až 108 procent, nevyžadují přikládání paliva a neznečišťují své okolí spalinami.

Plynové topení navíc nemusí být závislé na distribučních rozvodech plynu, které nejsou k dispozici všude. A nejde přitom jen o nějaké odlehlé venkovské oblasti. „Například v Praze, ale i v dalších českých městech je překvapivě nemálo lokalit, v nichž plynové rozvody nejsou,“ vysvětlil Jiří Karlík ze společnosti Primagas, která dodává zemní plyn i LPG. V takovém případě je možné využívat plyn z LPG zásobníku umístěného třeba na dvoře nebo na zahradě.

„Zásobník na LPG, respektive propan, může být umístěn na povrchu pozemku, ale i pod zemí. Důležité je, že si zákazník nemusí zásobník kupovat a jeho pronájem je velmi levný, v podstatě symbolický. Ve srovnání s náklady za spotřebovaný plyn je tak prakticky zanedbatelný, přičemž celkové náklady na jednu kWh energie se tak mohou pohybovat okolo 2 korun,“ řekl Jiří Karlík.

Zahlcené montážní firmy

Domácnosti, které budou chtít vyměnit starý kotel za nový, budou nejspíš muset počítat s delšími dodacími lhůtami. Je to dáno nejen současnými opatřeními v souvislosti s pandemií koronaviru, ale také s obecným nedostatkem pracovních sil v oboru topenářství.

„V Česku je dlouhodobý nedostatek odborníků, kteří mohou nové kotle instalovat. A velmi vytížené jsou i všechny projekční a montážní firmy,“ upozornil Karlík. S blížícím se termínem zákazu provozu starých kotlů na tuhá paliva lze proto očekávat, že vytíženost montážních firem dále poroste a jejich dodací lhůty se ještě více prodlouží. Odborníci proto radí, že by majitelé starých kotlů nejen v Praze neměli s jejich výměnou příliš otálet.

Autor : Petr Starý Zdroj: https://faei.cz/