Bruntálské pracoviště osobní asistence přijímá nové klienty

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. oznamuje, že se v současné době uvolnila kapacita registrované sociální služby osobní asistence a organizace tak může přijmout nové klienty.

Osobní asistence je služba, která pomáhá osobám se zdravotním postižením a seniorům přímo v jejich domácnostech a blízkém okolí. Osobní asistent je „prodlouženou rukou“ klienta a pomáhá všude tam, kde na to samotnému člověku síly či schopnosti nestačí. Náplň a časový rozsah služby je rozmanitý a vždy záleží na konkrétních požadavcích a potřebách zájemce. Někteří lidé využívají službu denně, kdy osobní asistent pomáhá s přemisťováním, polohováním, osobní hygienou či přichystáním a podáním stravy.  Jiní pak využívají službu pár hodin týdně k zajištění nákupu a úklidu domácnosti. Službu je také možné využívat nepravidelně například k zajištění pochůzek, návštěvě lékařů a kulturních akcí.

Více informací o činnosti organizace naleznete na webových stránkách.

Mgr. Eva Kaštovská, Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

Kontaktní údaje detašovaného pracoviště Bruntál:
Dr. E. Beneše 1497/21
792 01 Bruntál
Telefon: 554 718 068
E-mail: czp.bruntal@czp-msk.cz

Služba osobní asistence pohledem osobní asistentky
Tuto práci vykonávám již třetím rokem a vedla mě k ní zkušenost, když jsem pečovala o svou babičku, která byla částečně upoutána na invalidní vozík. Tehdy jsem pochopila, jak je důležité pomáhat i druhým lidem, když to potřebují. Tato práce je pro mě smysluplná, pestrá a zajímavá. Součástí není jen dopomoc lidem, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých, dodáváme jim i pocit potřebnosti, jistoty a důvěry. Líbí se mi i přístup zaměstnavatele ke svým zaměstnancům, ochota a snaha vyjít vstříc. V současné době mám několik klientů, z nichž každý má jiné potřeby. Nejčastěji asistuji klientce, která je upoutána na vozík a potřebuje dopomoc s přesuny, hygienou, přípravou jídla, oblékáním apod. Také pomáhám mladým manželům, kteří jsou oba nevidomí a mají zdravé děti. Služba u těchto klientů se skládá především z pomoci s péčí o děti a doprovodů k lékaři. Dále pečuji o klienta, který je ve vysokém seniorském věku. Mám i klientku, která vyžaduje převážně společnost a komunikaci např. o dění ve světě, dopomoc při přípravě svačiny a pití. U jiných klientů zase pomáhám v domácnosti, např. s úklidem a zajišťováním nákupů. Práce je to sice náročná, ale krásná. Pocit, že můžete někomu pomoci je nenahraditelný.

L.M., osobní asistentka14. květen 2020