Diamo připravuje projekt průzkumu ložiska zlata na Jesenicku

Státní podnik Diamo zahájil přípravu projektu geologických prací v oblasti zrušeného ložiska ve Zlatých Horách na Jesenicku. Během tří let prozkoumá zásoby zlata na území o rozloze 5,88 kilometrů čtverečných. Výsledky budou využity pro stanovení aktuálních podmínek využitelnosti ložiska. Těžba se tam zatím neplánuje.

Konkrétní průzkumné práce, které v okolí Zlatých Hor nedávno povolilo ministerstvo životního prostředí, státní podnik zahájí po projednání a odsouhlasení projektu s příslušnými úřady, obcemi a vlastníky dotčených pozemků.

„Naším úkolem je hájit veřejné zájmy státu v oblasti využití superstrategických surovin EU a některých dalších surovin. Tímto projektem pokračujeme v plnění vládních usnesení z roku 2017 týkajících se nerosných surovin. Výsledky pomohou při budoucím rozhodování, pro které bude stěžejní mít dostatek relevantních informací o ložisku a možnostech jeho případného využití,“ řekl Právu ředitel Diama Ludvík Kašpar.

Projekt geologických prací zpracovává státní podnik pro oblast zlatohorského důlního rudního revíru a území existujícího odkaliště. Cílem průzkumných prací v etapě vyhledávání ložiska je zhodnotit dříve provedené výpočty zásob zlata a provést nový výpočet zásob s využitím dostatečného množství archivních dat.

Foto: Právo

Ministerstvo průmyslu a obchodu v roce 2016 prozatím upustilo od záměru obnovit tam těžbu zlata, protože by se podle tehdejších propočtů kvůli nízkým cenám tohoto drahého kovu nevyplatila. Ceny zlata od té doby opět vzrostly.

„V případě získání osvědčení o ložisku odebereme v etapě průzkumu ložiska technologické vzorky. Ty budou laboratorně testovány s cílem ověřit, jakými postupy lze získat z rudy zlato, a to bez využití technologie kyanidového loužení,“ uvedl Kašpar.

Kromě vzorků rud se odeberou i vzorky z odkaliště, které budou testovány na přítomnost zlata v uložených úpravárenských odpadech. Zároveň se ověří obsah dalších strategických prvků.

Diamo chce na projektu spolupracovat s vysokými školami a výzkumnými ústavy.
Průzkumné území se nachází v ploše chráněného ložiskového území Zlatohorský rudní revír, v oblasti jižně od města Zlaté Hory. Těžba na ložisku byla ukončena v 90. letech 20. století z ekonomických důvodů a ložisko tak nebylo nikdy dotěženo.