INFORMACE K ZNOVUOTEVŘENÍ SVČ K 5. 5. 2020

Vážení rodiče, milé děti, účastníci zájmových aktivit,
V pondělí 4. května 2020 jsme obdrželi metodiku pro znovuotevření SVČ. Nyní pracujeme na tom, abychom zabezpečili chod Střediska volného času Rýmařov jak po stránce hygienické, tak organizační.

V průběhu tohoto týdne vás budou kontaktovat emailem nebo sms interní zaměstnanci Střediska volného času Rýmařov ke zjištění vašeho zájmu o pokračování v činnosti zájmových útvarů.

Od 18. května začne probíhat částečná výuka ve Středisku volného času Rýmařov.


Úplné znění manuálu pro střediska volného času najdete zde

Účast v zájmových činnostech předpokládá následující:

  • nejpozději v den zahájení odevzdá účastník čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem (viz. příloha)
  • vstup do budovy SVČ je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům
  • všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky
  • každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky
  • účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě účastníka, je důvodem k jeho nevpuštění do SVČ (popřípadě k vyřazení účastníka)
  • nošení roušek v místnostech, kde probíhá zájmová činnost, je na zvážení vedoucího
  • maximální počet účastníků ve skupině je 15

Kroužky, které se znovuotevřou, budou probíhat do konce června 2020.
Informace budeme dále aktualizovat dle situace, sledujte web, facebook.
V případě nejasností nebo dotazů nás můžete kontaktovat telefonicky nebo emailem.

Marcela Pavlová
ředitelka Střediska volného času Rýmařov