Jak se nyní chovat v restauraci, v nákupním centru, na kulturní akci?

MInisterstvo zdravotnictví ČR vydalo pro občany letáky, kde jednoduše vysvětluje základní rady, jak se v současné době chovat při návštěvě restaurace, při pobytu v nákupním centru nebo při účasti na kulturní akci.

Restaurace 1

Leták ke stažení

Obchodni centra 1

Kultura 1