Nošení roušek? Začíná obtěžovat, ukázal průzkum ostravské Lékařské fakulty

Už více než měsíc provádí průzkum epidemiologové z ostravské Lékařské fakulty. Prostřednictvím dotazníkového šetření zjišťují, jak lidé vnímají současnou situaci ohledně koronavirové nákazy. Průzkum, do kterého se zapojilo přes devět tisíc lidí, tento týden ukázal, že Čechy začíná neustálé nošení roušek obtěžovat.

„Zatímco na začátku našeho dotazníkového šetření respondenty obtěžovalo nošení roušek minimálně, s přibývajícími týdny v dotazníku uvádí toto opatření jako zatěžující,“ vysvětluje vedoucí průzkumu docentka Hana Tomášková z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví ostravské lékařské fakulty.

Průzkum také ukázal, že se s mimořádnou situací čím dál tím obtížněji vyrovnávají ženy ve věku 30 až 44 let, které už dva měsíce bojují s velkým množstvím povinností spojených s chodem domácností, péčí o děti a jejich výukou, a to vše musí často skloubit s prací z domova.

Epidemiologové z průzkumu vysledovali, že víc než o své zdraví, se lidé obávají ekonomických dopadů souvisejících s pandemií koronaviru a rostoucí nezaměstnaností. Tyto obavy mají zejména lidé v produktivním věku. Největší obavy o své zdraví mají starší, často osamělí lidé.

Epidemiologové se z průzkumu překvapivě také dozvěděli, že po psychické stránce snášejí současnou mimořádnou situaci mnohem hůře studenti, svobodní lidé a rodiče na mateřské dovolené. Psychicky situace značně poznamenala také respondenty, kteří uvedli, že v průběhu pandemie ztratili zaměstnání.

Víc než 1 150 lidí také využilo možnost připojit k dotazníku svůj vlastní komentář. Nejvíc komentářů se týkalo kritických připomínek k jednotlivým krokům vlády nebo opatřením k řešení pandemie COVID-19. Řada lidí kroky vlády označila jako chaotické a nesrozumitelné. Velmi negativně vnímali lidé také dočasný zákaz přítomnosti otců u porodu.

Epidemiologové však našli ve vzkazech i mnoho pozitivních komentářů. Respondenti často děkovali lidem v „první linii“ – ať už zdravotníkům, hasičům, sociálním pracovníkům, pracovníkům služeb a dalším profesím. „Pokud se naučíme jako národ vzájemnému respektu, dodržování nastavených pravidel, asertivitě a nezištné pomoci, nad pandemií zvítězíme,“ stálo v jednom ze vzkazů.

„Hodně komentářů se týkalo také obav a strachu o své blízké, obav z ekonomického propadu a nezaměstnanosti. Objevily se i obavy ze zneužití situace k omezení osobních svobod i po skončení pandemie a ohrožení demokracie,“ dodává docentka Tomášková s tím, že celý průzkum budou odborníci z epidemiologického ústavu ještě podrobně analyzovat a své výsledky postupně zveřejňovat také v odborných publikacích.

Autor: Karolína Bennetová

Zdroj: https://bruntalsky.denik.cz/