Od pondělí 18.května budou opět otevřeny mateřské školy ve Vrbně pod Pradědem

VRBNO POD PRADĚDEM | Mateřské školy otevírají v pondělí 18. května. Rozhodla o tom ve středu 13. května Rada města Vrbna pod Pradědem, která je zřizovatelem obou předškolních zařízení. Je nutno dodržet opatření, aby obnovení provozu bylo bez problémů a rizika přenosu onemocnění Covid-19. Také Základní škola Vrbno p. P. se připravuje k obnovení výuky pro nižší stupeň, a to od 25. května. Zahrady mateřinek zůstávají pro veřejnost až do odvolání uzavřeny.

Dodržujte prosím následující opatření:

Mateřská škola Jesenická

 • Zákaz sdružování více než 2 osob před MŠ.
 • V prostoru před MŠ budou dodržovány rozestupy 2 metry.
 • Do MŠ může dítě doprovázet pouze 1 osoba na dobu nezbytně nutnou pro předání či vyzvednutí bez zbytečného zdržování se v prostorách MŠ.

Příchod do MŠ 

 • Do MŠ budou vpouštěny osoby jednotlivě tak, aby bylo omezeno setkávání se v prostorách MŠ. Je proto nutno počítat se zdržením při předávání a vyzvedávání dětí. S dítětem je potřeba přijít s dostatečným časovým předstihem. Doprovázející osoba musí mít roušku i v prostorách MŠ, dítě si sundá roušku při vstupu do šatny a rodiče roušku uloží do skříňky do mikrotenového sáčku. Při odchodu z MŠ dítěti roušku opět nasadí.
 • Při vstupu jsou doprovázející osoby povinny provést dezinfekci rukou bezoplachovým roztokem sobě i dítěti. Po předání dítěte do třídy dohlédne učitelka na důkladné umytí rukou dítěte po dobu 30 sekund a to mýdlem a vodou a osušení jednorázovým ručníkem. Dětem bude při vstupu do školky měřena teplota bezkontaktním teploměrem, pokud bude dítěti naměřena teplota vyšší jak 37 stupňů Celsia, nebude do MŠ přijato. Zcela vyloučeny budou děti s příznaky virového onemocnění. V případě zjištění virového onemocnění během dne, jsou rodiče povinni si dítě okamžitě vyzvednout.
 • Děti nebudou do MŠ nosit žádné hračky ani na spaní.
 • Při nástupu do MŠ odevzdá zákonný zástupce učitelce na třídě Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o seznámení se s informacemi o osobách s rizikovými faktory, ke kterým patří dítě nebo kterákoliv osoba žijící s dítětem ve společné domácnosti. Pokud Vaše dítě patří do některé rizikové skupiny, pečlivě zvažte, zda je ve školce účast dítěte vhodná. V případě neodevzdání tohoto prohlášení, nebude možné dítě přijmout do školky. Tiskopis ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ naleznete na našich webových stránkách: www.msjesenicka.com, nebo si jej můžete vyzvednout přímo v MŠ.

Doba provozu školky bude zachována, ale provoz bude zabezpečen v omezeném režimu při povinnosti dodržení přísných hygienických opatření. Děti se budou co nejvíce pohybovat venku, proto prosím dejte dětem dostatek vhodného oblečení. Děti budou rozděleny prozatím do dvou tříd – Kuřátka a Berušky, při vstupu do MŠ si prosím pozorně přečtěte, do jaké třídy a šatny je vaše dítě zařazeno. Toto rozdělení bude zachováno až do odvolání a nebude nožné jej změnit.

Pavlína Lesniaková – ředitelka MŠ Jesenická

MŠ Ve Svahu

Provoz i organizace vzdělávání bude přizpůsobena akutální situaci podle pokynů a doporučení MŠMT. Chceme vytvořit bezpečné prostředí nejen pro děti, ale také pro zaměstnance, kteří jsou s dětmi v přímém kontaktu.

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • před školkou dodržujte odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřením.

V prostorách mateřské školy

 • děti budou ve skupinách podle vchodů – 1. a 4. třída (provoz od 5:45 do 15:00) a 2. a 3. třída (provoz od 6:45 do 15:45)
 • skupiny se nebudou stýkat (víde informací poskytne příslušná učitelka)
 • doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání a vyzvednutí dítěte). U vchodu použije dezinfekci na ruce
 • děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušku v prostorách školy nosit nemusí.
 • děti potřebují  čistou roušku (podepsanou), kterou jim uložte v sáčku do skříňky
 • pro většinu aktivit využijeme zahradu. Děti potřebují vhodné oblečení

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školky vstoupit

Postup, pokud dítě vykazuje některý z možnách příznaků Covid-19:

 • dítě je nutno umístit do samostatné místnosti
 • kontaktujeme zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte (potřebujeme nejlépe 2 kontaktní telefonní čísla, např. i na babičku či zaměstnavatele…)
 • o podezření se informuje spádová hygienická stanice.
 • ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti, nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného dítěte.

Dítě spadající do rizikové skupiny může školku navštěvovat, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce. Každý zákonný zástupce musí před nástupem dítěte do MŠ podepsat seznámení s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení, že dítě nemá příznaky virového onemocnění.Prohlášení obdržíte v pondělí ráno u vchodu do MŠ, nebo přineste již podepsané. Bez něj nemůžeme dítě přijmoutKvůli organizaci by nám pohohlo, kdybyste nám sdělili, zda vaše dítě do MŠ nastoupí, na jaké období (od-do  – červen, červenec…)O prázdninách bude MŠ otevřena celý červenec (na srpen se přihlaste do MŠ Jesenická). Stačí poslat SMS na číslo 608 138 084, nebo zavolat dopoledne na tel. 554 751 548, poslat email: ms.vesvahu@tiscali.cz, nebo jednoduše hodit lístek do schránky školky.Věřím, že v této mimořádné situaci zvážíte, zda je pro vás školka nezbytná, nebo si raději necháte doma dítě v bezpečném prostředí.Děti s povinným vzděláváním mohou být omluveny z docházky – zákonný zástupce doručí do MŠ písemnou omluvenku.Školné za měsíc březen a duben se promíjí. Školné za květen se dětem, které již nenastoupí, promíjí. Ostatní děti platí poměrnou část – 190 Kč.Magdalena Nováková, ředitelka MŠ

ZŠ Vrbno p. P.

Výuka žáků 1. stupně

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je od 25. 5.2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1.-5. ročníku k uskutečňování vzdělávacích aktivit pro kmenové žáky školy, kteří plní povinnou školní docházku.

Účast bude dobrovolná.

Stanovená specifika:

 • Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020.
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
 • Organizace: každý pracovní den, předpoklad dle předběžného průzkumu je vznik 2 skupin v každém ročníku (skupina A,B – dle možností – jako máme rozdělení ve třídách), ve druhém ročníku pouze jedna skupina-A

Začátek výuky:

 • Skupiny A: 8:00
 • Skupiny B: 8:10

Žáci budou přicházet maximálně 10 minut před zahájením výuky, aby nedocházelo ke shromažďování větších skupin dětí před vchodem do školy. Do tříd půjdou po desinfekci rukou u vchodu bez přezutí.

Na výuku ve třídách budeme mít pro každé dítě připraven obličejový ochranný štít (místo roušky).

Po obědě je možné využít i odpoledních aktivit, které potrvají do 15:00.

Rozmístění skupin:

 • Budova III (Bezručova – zelená): 1.A, 1.B, 2.A
 • Pavilon 1.patro: 3.A, 3.B
 • Pavilon přízemí: 4.A, 4.B
 • Hlavní budova 1.patro: 5.A, 5.B

Co budou potřebovat:

 • 2 vlastní roušky a sáček na uložení použité roušky
 • Sešit, psací potřeby (na 1.den, pak dle pokynů učitele)
 • Svačinu, vlastní pití
 • Podepsané čestné prohlášení (bez něj nebude žák vpuštěn do školy) – k dispozici na stránkách školy nebo na vrátnici
 • Potvrzení rodiče – zda chce obědy, odpolední výuku (po obědě do 15:00) a jak bude dítě odcházet ze školy – k dispozici na stránkách školy nebo na vrátnici

Jídelna bude od 25.5.2020 vařit, v případě zájmu bude třeba oběd přihlásit.

Placení bude možné pouze bankovním převodem, obědy nebudou vydávány do jídlonosičů. Po obědě budou děti převedeny zpět ke svým budovám, kde si je buď převezmou rodiče, nebo vychovatelky k odpoledním činnostem (do 15:00 hod), nebo v případě potvrzení rodiče odejdou samy domů.

Předpokládané odchody na oběd:

 • 1.A 11:00
 • 1.B 11:10
 • 2.A 11:30
 • 3.A 11:40
 • 3.B 11:50
 • 4.A 12:00
 • 4.B 12:10
 • 5.A 12:20
 • 5.B 12:30

Pro děti, které od 25.5. nenastoupí do školy, bude i nadále probíhat výuka na dálku, stejně jako tomu bylo doposud.

Zdroj: MěÚ Vrbno pod Pradědem