Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná v mimořádném termínu ve čtvrtek 28. května 2020 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.


MĚSTO RÝMAŘOV

POZVÁNKA

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

které se koná ve čtvrtek 28. května 2020 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Program (podrobněji bude uveden zde nejpozději 25.05.2020):

  1. Závěrečný účet města za rok 2019 (včetně hospodaření příspěvkových organizací)
  2. Zpráva o hospodaření MěS, Teplo, Spojené lesy s.r.o. a p.o. Byterm za rok 2019
  3. Projednání situace ve VaKu, a.s. Bruntál
  4. Schválení Strategického plánu města Rýmařov
  5. Územní plán Rýmařov
  6. Majetkové záležitosti
  7. Různé

Ing. Luděk Šimko v. r.
starosta