VÍC OLEJE OD ANDREJE. AGROFERT NAVÝŠÍ VÝROBU Z ŘEPKY

Babišův Preol dostal od úřadů zelenou k navýšení výroby řepkového oleje. Bude to mít negativní dopad na životní prostředí.

Podnik Preol, náležící do holdingu Agrofert nepřímo ovládaného premiérem Andrejem Babišem, získal souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje k plánovanému navýšení výroby v Lovosicích. Schválený záměr počítá s nárůstem zpracování řepky ze 448 na 540 tisíc tun ročně, výroba řepkového oleje se zvýší z 187 na 225 tisíc tun. Beze změny by naopak měl zůstat objem výroby bionafty.

Krajští úředníci záměr schválili ve zkráceném řízení o posouzení dopadu na životní prostředí (EIA). To u podobně významných investičních projektů nebývá pravidlem.

Dopady na životní prostředí přitom nebudou zanedbatelné. Preol navýší spotřeby technologické vody i různých chemikálií (hydroxid sodný, kyselina fosforečná, dusičná a mravenčí) užívaných při zpracování řepky. Logické je, že bude potřeba i více řepky. Mezi negativní dopady rozšířené výroby patří též nárůst objemu železniční a silniční dopravy.

Pokračování článku zde https://www.tydenikhrot.cz/clanek/vic-oleje-od-andreje-agrofert-navysi-vyrobu-z-repky

David Tramba19. května 2020
16:55

David Tramba