Zámek Kolštejn-hotel Chateau Goldenstein v Branné

V sobotu 29. 4. 2017 hledím z okna na zasněžený hřeben Jeseníků, je kolem 9°C, polojasno a fouká studený vítr. Po chvilce uvažování sedám do auta a jedu se podívat, jak to vypadá s jarem směrem k Ramzové. Cestou se na chvilku zastavím na kávu v restauraci Kolštejn v Branné. Od Jindřichova je krajina lehce pocukrována čerstvým sněhem, a čím dále směrem k horám sněhu přibývá. V Branné jsem zjistila, že zámek Kolštejn je otevřen veřejnosti.

Branná, (něm. Goldenstein, 633 m n. m.), byla pojmenována podle řeky Branné, která protéká pod vysokým skalnatým ostrohem s pozůstatky hradu z první poloviny 14. století. V popředí zámku jsou pozůstatky dříve rozsáhlého opevnění. Naproti se nachází vstupní renesanční věž ze 16. století, na místě původní gotické věže.

Od kamenného zámeckého mostu pořizuji snímky budovy fojtství z konce 16. století a kostela Archanděla Michaela z počátku 17. století, upraven byl v roce 1743. Fojtství po sto letech bylo zvýšeno o jedno patro a pravděpodobně v 19. století o další patro. V současné době je objekt v rekonstrukci.

U zámku se soustřeďuje několik lidí. Zvědavě se ptám, zda čekají na prohlídku zámku, který byl donedávna uzavřen. Dozvídám se, že zámek je od 1. 11. 2016 přístupný s prohlídkovým okruhem a hodinovým výkladem. Jsem mile překvapena a opouštím plán pokračovat k Ramzové. Prohlídka bude za hodinu, tak se zatím poohlédnu v okolí.

Z vyhlídky od Wellness hotelu Kolštejn hledím k okrajové části města. Kolem dokola je obklopeno zasněženými kopci Hanušovické vrchoviny, na protistraně územím Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

V dávné minulosti byl kostel nazýván Zmrtvýchvstání Krista. V době po stavovském povstání byl vrácen katolíkům, přestavěn byl koncem 17. století a v roce 1743 přejmenován a zasvěcen Archandělu Michaelovi. V 19. století došlo k rozsáhlým úpravám. Kostel, fojtství, restaurace Kolštejn, Vellness hotel Kolštejn, radnice, hrad a zámek Kolštejn jsou dominantními objekty v centru Branné.

Z malého parčíku u radnice je pěkná vyhlídka k Šeráku v Keprnické hornatině. Z mokrého sněhu si zde děti postavily malé sněhuláčky a vystavily je na lavičce. Po chvíli odcházím do blízké restaurace Kolštejn na kávu.

V restauraci je příjemné teplo, turistů je zde v dopoledních hodinách poskrovnu. V krbu plápolá oheň, popíjím kávu a vnímám praskot polen.

Na zasněženém trávníku před fojtstvím rozkvetlo několik trsů narcisek. Napadá mě, že si zajedu směrem k obci Vikantice (něm. Weigelsdorf, založena od roku 1437), kde se v roce 2013 natáčel během 25 dnů celovečerní film „Díra u Hanušovic“ s Ivanem Trojanem a Tatianou Vilhelmovou. Režisérem byl herec Miroslav Krobot.

Otevřená krajina s pozůstatky sněhu na loukách a polích se svažuje ke Starému Městu pod Sněžníkem, s blízkým hřebenem Králického Sněžníku naproti.

Mezi třemi mohutnými stromy stojí podstavec starého památníku s poškozeným reliéfem. Žádný nápis nenacházím. Vracím se zpět do Branné, silnice do Vikantic není momentálně v provozu z důvodu oprav.

Ze silnice od Vikantic pořizuji snímky města, jemuž vévodí kostel sv. Michaela. Poloha Branné s hradem na příkrém ostrohu, hlubokým údolím kudy protéká řeka Branná a s hradbami okolních hor, vytváří doslova pohádkový pohled v každé roční době.

Trsy petrklíčů na mezích u silnice se vyhřívají v paprscích slunce.

Pod svahy města se vine silnice od Hanušovic směrem k Ostružné, Ramzové a městu Jeseník.

Jarní pučení stromů. Vracím se k zámku, za chvilku bude prohlídka.

U zámku nikdo není. Turisté, kteří zde čekali, nakonec na prohlídku nešli. Na cedulce u vchodu je telefonní číslo správce. Po chvilce přichází a ochotně mě zve na prohlídku. Sděluje mi, že pod kamenným mostem byl dříve široky a hluboký vodní příkop. Před nedávnem proběhla rekonstrukce mostu s odkrytím zbytků původní vstupní věže z doby založení hradu v počátku 14. století.

Průvodce otevírá mohutná vrata a ocitáme se ve vstupní části dolního hradu-zámku. Zaujala mě zachovalá klenba.

Na podstavci ve vstupním prostoru je vyvěšena malba původního hradu s mostem nad vodním příkopem, starobylou vstupní věží, dvěma nádvořími a v nejvyšším místě s hradem s okrouhlou věží, zv. bergfrit. Fragmenty věže jsou patrné dodnes. První zmínka k hradu pochází z roku 1325, kdy majitelem byl loupežný rytíř Jana Wustehübe. Území bylo tehdy lákavé pro velké bohatství drahých kovů. Gotický hrad s názvem Goldek byl postaven zřejmě v letech 1307 – 1310, v období bezvládí po vymření Přemyslovců. Hrad tehdy střežil obchodní cestu ze Slezska na Moravu.

Na dalším snímku jsou fotografie, jak vypadaly vnitřní prostory zámeckého nádvoří před rekonstrukcí. V 19. století zde byl knížecí pivovar, později obecná škola. V první polovině 20. století byl zámek v majetku Branné, později jej vlastnil stát. Koncem minulého století byl zámek v žalostném stavu a hrozilo jeho zřícení.

Zadavatelem rozsáhlé rekonstrukce významné památky je společnost Kolštejn a.s. Práce byly zahájeny v roce 2011. Záměrem projektu je vybudování ubytovacích a stravovacích služeb s názvem Zámek Kolštejn-hotel Chateau Goldenstein. Doplněním by měly být výstavní sály, stálé expozice, čtyřhvězdičkový hotel ve stylu renesance a wellness. Uvádí se, že náklady rekonstrukce dosahují více než 51 miliónů korun. Na nádvoří vlevo je lichtenštejnské křídlo. V protější části s arkádami se mimo jiné nachází kaple, kde se konají svatební obřady od prosince roku 2016. Vpravo střední křídlo zámku.

Vpravo v lichtenštejnském křídle se nachází restaurace a v prvním patře 26 hotelových pokojů s kapacitou 77 osob. Pokoje nejsou stejné, každý má jiný design. Docela by se mi líbilo strávit noc v jednom z pokojů, prožívat pohádkovou romantiku a přenést se do historie, kdy zde pobývaly významné šlechtické rody.

Uprostřed nádvoří je původní kamenná dlažba ze 14. století.

Pohled od brány do vnitřního nádvoří zámku. Vlevo zmíněná restaurace s pokoji. Obdélníkové sgrafity byly obnoveny na všech budovách.

Na nádvoří je patrné, že celková rekonstrukce ještě probíhá. Nicméně byla zasazena nová okna, opraveny některé části střechy a opravy podlah ve výstavních a společenských prostorách.

Na nádvoří starodávná kamenná kádě s pumpou pro čerpáním vody.

Nad lichtenštejnskými křídly zámku vykukuje část zmíněné věže kaple

Renesanční vstupní věž s arkádami byla postavena v místě původní gotické věže s přístupem na první nádvoří.

Po venkovní prohlídce prvního nádvoří vystupujeme po dřevěných schodech do druhého nádvoří. Se zájmem poslouchám obsáhlé informace z dávné historie.

Na druhém nádvoří jsou zachovalé zbytky hradu ze 14. století s vynikající strategickou polohou na nejvyšším místě skalnatého ostrohu. Ve 30. letech 14. století patřil hrad českému králi Janu Lucemburskému, který jej daroval v roce 1339 Pertoldu z Lipé. V době husitského období se hrad stal hlavním sídlem Hynka z Valdštejna, zvaný také Kolštejnský. Ve službách císaře Zikmunda byl Hynek v září 1427 zabit a hrad získal Markvart ze Zvole.

Za zajímavého výkladu procházíme pod arkádami do interiéru zámku. Dozvídám se dále, že za pánů ze Zvole dostal hradní areál svou konečnou podobu. V roce 1575 získali hrad Žerotínové, za jejichž působení byla tato část středního hradu postupně přebudována na zámek. Pro velké dluhy Bohunka ze Žerotína hrad prodala v roce 1581 rodu Bruntálských z Vrbna, kteří zavedli luteránskou víru. Vystavěli nový kostel zasvěcený Zmrtvýchvstání Krista, nynější farní kostel Archanděla Michaela.Tato část horního zámku byla vyzdobena také sgrafity, interiéry zámku byly upraveny, čímž se panství pánů z Bruntálu silně zadlužilo. Z tohoto důvodu bylo kolštejnské panství prodáno luteránu Hanuši Petřvaldskému z Petřvaldu za 130000 zlatých.

Za Hanuše Petřvaldského byl dostavěn tzv. Dolní zámek s jednotným arkádovým nádvořím. Po bitvě na Bílé hoře došlo ke konfiskaci panství, které získal jako léno Koruny České Karel z Lichtenštejna. Tím Kolštejn ztratil funkci obytnou i reprezentační a nikdy už nebyl sídlem šlechty. Lichtenštejnové měli spoustu jiných sídel. Poslouchám vyprávění a jaksi se ztrácím ve složité historii.

Pokračujeme arkádami ke konci chodby a vstupujeme do interiérů zámku.

Všechny komnaty jsou zcela bez nábytku, jen na stěnách jsou pověšeny erby jednotlivých rodů. Na moji otázku, kde nábytek skončil, mne průvodce informoval, že část nábytku ze zámku se nachází na hradu Bouzov.

V jedné z komnat jsou celkem zachovalé skříně.

Za třicetileté války byl Kolštejn opěrným bodem císařských vojsk a sídlem početné posádky. Bylo dobudováno opevnění předhradí směrem k městečku. Po třicetileté válce se Kolštejn stal pouze hospodářským sídlem správy panství. S postupující centralizací lichtenštejnských velkostatků v 18. a 19. století klesal význam zdejšího vrchnostenského úřadu. Na stěně poblíž erb pánů ze Zvole.

Tato místnost byla přistavěna, o čemž svědčí široké rozpětí stěn u dveří a zbytky sgrafit nad dveřmi.

Lichtenštejnský erb. Komnaty s mohutnými zdmi jsou po zimě vlhké a chladné.

Procházíme chodbou se zaskleněnou pavlačí a postupně nahlížíme do dalších komnat.

Přes okno v jedné z komnat pořizují snímek dlouhé kamenné zdi původního hradu z počátku 14. století. Až tato část bude přístupna, tak se sem vrátím. Zatím do útrob historického hradu je vstup jen po dlouhém žebříku, nepřístupný pro turisty.

Mezi povídáním přicházíme do zámecké kaple s původní dlažbou. V současnosti se zde mimo jiné konají svatební obřady.

Procházíme dalším křídlem s pavlačí a vstupujeme do dalších komnat.

Některé místnosti se upravují na dvou až třílůžkové pokoje pro turisty. Komnata má původní podlahu, stylové skříně a novodobá lůžka. Prostor ještě není doladěn.

Součástí pokoje je prostorná koupelna s vanou v historickém stylu.

Nechybí sociálního zařízení.

Z chodby pavlače hledím na první nádvoří a na zámeckou restauraci s ubytováním v prvním patře.

Nedokončená komnata pro hosty v jiném stylu. Podlaha je původní.

Jdeme nakonec chodby a budeme sestupovat po točitých schodech na nádvoří.

Za druhé světové války bylo území Branné a okolí součástí Sudet. Na zámku byla vojenská posádka a škola, ostatní místnosti nebyly užívané. Jak už jsem se zmínila, po válce se změnil název obce na Branná. Prostory zámku sloužily jako sklady léčiv a škole s tělocvičnou. Prostředky pro rekonstrukci zámku chyběly, naštěstí probíhá v současnosti, čímž bude historická památka zachráněna……Jsme dole na prvním nádvoří a jdeme nakonec do bývalé konírny.

Dříve zde byla konírna, později Lichtenštejnský sál.

Na stěnách sálu jsou poškozené fresky, které by se měly restaurovat, sděluje průvodce. Hodinová prohlídka byla velmi zajímavá. Opouštíme poslední sál a s díky se loučím s průvodcem.

Než odjedu, projdu se krátce kolem zámku. Poškozené sudy u zámku s obručemi už neslouží a pravděpodobně budou odstraněny.

Jedno z bočních křídel vně zámku.

Pod zámkem bylo vybudováno lanové centrum s adrenalinovými zážitky pro děti i dospělé. Parčík vybudovalo město a lanové centrum s délkou 200 m bylo otevřeno 8. 8. 2011.

Tato část byla pojmenována jako obří lanovka a lze ji absolvovat za účasti školeného instruktora.
Dovětek:

V roce 1992 získala Branná status městské památkové zóny. Říká se, že městečko je jedno z nejhezčích míst v podhůří hor. Spolu se zámkem ve Velkých Losinách a v Loučné nad Desnou tvoří trojlístek renesančních perel pod jesenickými horami.

Autor : ZK Zdroj: http://krasnejesenicko.blog.cz/
Zdroj: volně upraveno z prospektu Hrad a zámku Kolštejn-Goldenstein, Vlastivěda Jesenicka, Šumperský deník