Kraj vyhlásil dotační program Vstupy do turistických atraktivit zdarma

Provozovatelé hradů, zámků, muzeí, galerií, zoologických a botanických parků, rozhleden, návštěvnických okruhů výrobních podniků a obdobně zaměřených objektů mohou požádat o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Cílem dotačního programu je přilákat do našeho kraje co nejvíce návštěvníků a podnítit tak rozvoj nejen sféry cestovního ruchu, ale také všech dalších návazných služeb a prodeje zboží. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je umožnit široké veřejnosti vstupy zdarma v období září a října tohoto roku do co největšího počtu turistických atraktivit, které se na našem území nacházejí, a to včetně těch nejatraktivnějších, které zde máme.

Program je otevřen pro všechny provozovatele typu hrady, zámky, muzea, galerie, národní kulturní památky, zoologické a botanické parky, rozhledny, návštěvnické okruhy výrobních podniků a další obdobně zaměřené objekty. Moravskoslezský kraj na program vyčlenil 60 mil. Kč – z těchto prostředků bude jednotlivým zapojeným atraktivitám nevybrané vstupné za poprázdninové období (září-říjen 2020) kompenzováno.

Moravskoslezský kraj věří, že nový program má velký potenciál podnítit příjezd návštěvníků z jiných regionů ČR, návštěvníků z okolních zemí i místní obyvatele k poznávání míst, ať už těch nejznámějších nebo dosud neobjevených.

Podrobné podmínky programu jsou zveřejněny na webových stránkách Moravskoslezského kraje.