Mateřská škola na Revoluční ulici má nové hřiště

10 logo 1
11 logo 1

Cílem úpravy zahrady byla přeměna venkovního prostředí školního zařízení na učebnu pod širým nebem, která se stane nedílnou součástí výukového plánu mateřské školy a dětské skupiny.

Dalším smyslem nové zahrady je rozvíjení a formování kladného vztahu dětí k přírodě a životnímu prostředí. Zahrada má představit přírodu v její rozmanitosti a umožnit s ní dětem co nejbližší kontakt.

Byly odstraněny zastaralé herní prvky, dlážděná terasa, kovová konstrukce, která dříve sloužila jako pergola, a dvě sestavy lavic se stolem, které rovněž byly v nevyhovujícím stavu. Nově byly vybudovány užitkové záhony, kde bude možné pěstovat jahody, fazole, lichořeřišnici apod., byl zasazen keř s jedlými plody – muchovník, založeny bylinkové záhony a kompost. Na ně navazuje dřevěná terasa s pergolou, jež bude sloužit jako pozorovatelna, ale také jako pracovní místo s mobiliářem. K provozu zahrady bude využívána výhradně dešťová voda, která byla svedena z okapu do barelu, z něhož budou moci děti napouštět vodu do konviček, do korýtek a do prohlubní kamenů sloužících jako pítka pro ptactvo a drobné živočichy. Prostor pro pohyb naleznou děti v centrální části zahrady, kde je zřízena dřevěná prolézací sestava a skupinová houpačka.

Stavební práce provedla společnost STROMMY COMPANY, s. r. o., se sídlem Andělská Hora 143, která zvítězila ve výběrovém řízení s nabídkovou cenou 556 599,50 Kč. Na realizaci získalo město dotaci z programu SFŽP, aktivita 6. 1. C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“), ve výši 497 tisíc Kč.

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

IMG 20200622 112436 1
IMG 20200622 112456 1
IMG 20200622 112517 1
IMG 20200622 112555 1