Na Jiskře to opět žije

Díky nařízení vlády o postupném uvolňování ke dni 25.května se v našem klubu v tomto posledním květnovém týdnu událo hned několik důležitých událostí.

Právě k tomutu datu a díky možnosti otevření vnitřních prostor restaurací jsme k tomuto termínu dokončili vnitřní rekonstrukci naší hospůdky a otevřeli ji pro veřejnost. Nejdříve se hospoda otevřela pro sponzory, trenéry a lidi, kterým není fotbal v Rýmařově lhostejný. Předseda klubu jim při této příležitosti oficiálně poděkoval za jejich přízeň a následně jim ukázal vnitřní prostory hospody kam se jako zákazník většinou nedostanou. V hospůdce kromě nových nátěrů vnitřních prostor vyrostla taky například nová kuchyňka, nový bar, vylepšilo se osvětlení vnitřních prostor a dokončil se vstup na sociální zařízení včetně výměny všech dveří. Některé kosmetické úpravy se do otevření hospody nestihly a tak například na venkovní nátěr či na tzv. síň slávy se můžeme zatím jen těšit. 

Podobně jak hospoda tak se otevřel pro naše hráče i celý areál včetně obou travnatéých ploch, které prošly také renovací. V nucené pauze trávníky prošly procedůrama jako je  provzdušňování, zapískování, kropení, hnojení, stříhání a dalšími úkony, které kvalitní trávník potřebuje. A o tom, že se to povedlo není pochyb. V areálu se také stihlo několik kosmetických úprav jako je třeba potřebný nátěr zábradlí, branek, výměna sítí, zkvalitnění příjezdové cesty pro zásobování hospody a monoho dalšího jako je třeba i zrenovování hracího povrchu tenisových kurtů, které jsou také součástí našeho areálu.

V tomto týdnu se také rozjely i tréninky všech našich mužstev. Doposud trénovala jen mládež a to v omezeném režimu na umělé trávě. Od pondělka se do tréninku už vrátila všechna mužstva. V úterý tak můžeme opět přivítat i nové dětičky do školičky a nebo můžeme vidět v tréninku i naše první mužstvo mužů. Ti se tento týden setkali poprvé po nucené pauze a šlo na nich vidět, že jim trávník už moc chyběl. Do zahájení soutěží, které jsou v plánu na začátku srpna zbývá ještě dost času a tak věříme, že kluci navážou na podzimní část, kde patřili k aspirantům na postup. O přípravných utkáních nejen našich mužů, ale i ostatních našich mužstev vás samozřejmě bude informovat jak na webových stránkách, tak i na sociální stránkách jako je facebook či instagram.

Ve středu 27.5. se taky po nějaké době uskutečnila trenérská schůze všech našich trenérů mládeže. Součásti schůzky bylo nastavení fungování jednotlivých mužstev v nejbližším období a plán rozvoje mládeže. Trenéři se například dohodli, že květnové náborové akce, které jsme v minulých letech pravidelně pořádali, uskutečníme až v září se zahájením nového školního roku. Dále se trenéři dohodli, že letošní 21.ročník turnaje mládeže LORD CUP proběhne v původním termínu 28.6.2020 a bude pouze jednodenní. Určen bude pro kategorii mladší žáci s omezeným počtem přihlášených mužstev.

Tento týden to v našem klubu opravdo žilo a pevně věříme, že se vše vrací do starých kolejí. Těšíme se, že již brzo budeme moci taky přivítat na našem stadióně naše fanoušky, kteří nám moc chybí.

Zdroj: https://www.jiskrarymarov.com/