Wi-Fi – 7 hlavních způsobů, jak vám ubližuje

Dnes si neumíme představit svět bez internetu. Ohrožení však nepředstavuje samotný internet, ale způsob jeho používání, tedy bezdrátové připojení škodlivými mikrovlnami.
Je lepší, být informován o rizicích bezdrátového Wi-Fi připojení a chránit se před jeho dopady.

• Způsobuje nespavost
Kdo je vystaven elektromagnetickému záření, má větší problémy s usínáním. Takže, když nemůžete spát, možná byste měli prostě vypnout telefon. Alespoň datové přenosy (3G, LTE a další sítě). A především doma vypnout Wi-Fi (router, zdroj vyzařovaného signálu).

• Neutralizuje spermie
Bezdrátové záření omezuje pohyb spermií a fragmentů DNA, kterou také poškozuje (narušuje složky ribonukleové kyseliny a mnohé chemické vazby, čímž mění kódování, obsah instrukcí). Narůstá tak chybovost v kódu DNA, výrazně klesá šance otěhotnět. Stejně tak s chytrým telefonem v mužově kapse – silné datové přenosy se stávají antikoncepcí. To by byl lepší případ. Horší je ten, že se početí podaří, ale s výraznými chybami v DNA (a dalším ozařováním Wi-Fi doma) se bude plod vyvíjet s vadami, defekty. I proto uzákonila Francie v únoru 2015 zákaz WiFi až do tří let věku dětí zcela, a v dalších letech omezit výkon Wi-Fi.

• Ovlivňuje růst buněk, poškozuje vývoj dítěte
Kdo spí s telefonem vedle hlavy, mívá zhoršenou schopnost soustředit se. Byl proveden experiment: Jedna sada rostlin byla pěstována v místnosti bez bezdrátového záření; druhá skupina rostla vedle dvou směrovačů Wi-Fi, vyzařujících stejné množství záření, jako mobilní telefon. Výsledek: Rostliny, umístěné nejblíže záření, nerostly.
Toto záření (elektromagnetické vysokofrekvenční pole) má schopnost měnit – omezovat a poškozovat růst tělesné tkáně. Malé děti mají větší šanci být ovlivněny během jejich vývojových stádií.

• Snižuje mozkovou aktivitu u žen
Vědecký experiment: skupina 30 zdravých dobrovolníků, 15 mužů a 15 žen, absolvovala jednoduchý test paměti. Za prvé, celá skupina byla testována bez vystavení Wi-Fi záření a výsledky byly v pořádku. Poté byly vystaveny 2,4 GHz Wi-Fi od bezdrátového přístupového bodu (routeru) po dobu asi 45 minut. Výsledek: Při této části testování, měření mozkové aktivity vykázalo u žen viditelnou změnu hladin mozkové aktivity a energie.

• Účinky na plodnost
Výsledky pokusů na zvířatech ukazují, že některé konkrétní bezdrátové frekvence mohou zabránit implantaci vajíčka.

• Oxidační stres
Podle Global Healing Center, v průběhu studie byly myši vystaveny 2 hodiny denně záření po dobu 45 dnů a významně se zvýšila hladina oxidačního stresu.

• Srdeční stres
Vaše srdce reaguje, když je obklopeno bezdrátovou sítí – zářením Wi-Fi, ale i sítěmi 3G a LTE z telefonů. Dochází ke zvyšování tepové frekvence podobně, jako se to děje ve stresu. Možná jste si toho nepovšimli, protože jste nebyli vědomi nebezpečí.

Zásadní studie z léta 2018

Studie z července roku 2018 prokázala 7 škodlivých efektů WI-FI a podobných záření:
Oxidační stres, poškození spermií / varlat, neuropsychiatrické účinky včetně změn v EEG, apoptózu, buněčné poškození DNA, endokrinní změny, přetížení vápníkem (změny kalciového toku) a také potvrdila kumulativní efekt (negativní účinky a poškození se nabalují s každým dalším působením, expozicí, vystavení se signálu WIFI):
>> PDF: Překlad studie a zdroj

Jak omezit škodlivé záření doma?

To vše výše popsané, se zdá být děsivé, ale používání bezdrátových sítí můžete snadno regulovat a výrazně omezit – vypnutím datových sítí v telefonu, vytahováním napájení Wi-Fi adaptéru ze zásuvky, stejně tak alespoň na noc vytahovat napájení bezdrátových DECT telefonů pevné linky.

Je to velmi důležité alespoň na noc a vyhnout se situaci spaní s mobilním telefonem pod polštářem. Také si pohlídat, aby byla Wi-fi síť vypnuta.

Když se někdo vymlouvá a argumentuje proti omezení WiFi:

„Stejně tu máme silné signály od sousedů!“
To, že na displejích vidíte mnohé signály od sousedů, nemůže být výmluva, protože výkonově jsou velice oslabeny zdmi. Pokud nemá soused silný Wi-Fi router hned za vaší zdí, jsou okolní signály výrazně oslabeny zdmi (zvláště v paneláku, kde armatura panelů je posvařována a tato celková faradayova klec pak uzemněna, takže velká část polí je sváděna pryč do země). Signály od sousedů většinou bývají i tisíckrát slabší, než vyzařování z vaší domácí Wi-Fi, která se naodráží snadněji přímo v rámci vašeho bytu.

Takže: Množství čárek u signálů na displeji ukazuje použitelnost, ne výkon. Pokud vidíme sousedovic signály s plným množstvím čárek, neznamená to nutně, že nás ohrožují.

Nutné ale je, vypínat svoji Wi-Fi doma a nejlépe to otočit: zapínat jen v nutném případě a hned zase vypnout, nebo se jí vyhnout zcela.

„Ale tablet (netbook) nemá ani pro kabel zdířku!“ nebo:
„Do mobilu přece nestrčim internetový kabel!“ – ale adaptér ano:
Ani tablet (nebo mobil) bez zdířky pro připojení internetovým kabelem není důvodem k výmluvám a lze jej snadno připojit přes USB vstup – přes levný adaptér s USB koncovkou!
(tyto odkazy jsem uváděl na této stránce již výše):

Např. adaptér HAMA pro MAC „USB-2.0.Fast-Ethernet-Adapter“ za cca 600,- Kč (březen 2019) Levnější: USB-2.0.Fast-Ethernet-Adapter
Adaptér pro Iphone a Ipad s koncovkou Lightning – např.:
Nejdražší: Belkin s možností nabíjení při připojení
Levnější adaptér – na Aliexpres – pouze redukce na RJ45
Adaptér s dalšími zdířkami krom RJ45: Aliexpres
Adaptér pro mobily s USB-C – např.: USB-C – RJ45, Gigabit Ethernet LAN
(Odkazy a nabídka jsou funkční v březnu 2020. Nefunkční mi nahlašte 🙂

„Děti to zapomínají v noci vypínat…“
Za cca 80,- Kč pořídíte v Bauhausu i jinde časovací zásuvku. Nastavíte, aby se vypínala alespoň od půlnoci do rána, a nemusíte pak na to vypínání myslet, nebo se jím obtěžovat. To platí i pro vyzařování prodlužek a dalších zařízení nebo lampiček, všeho, co se nám nechce vypínat a obtěžovat se ohýbáním se, vytahováním zástrčky a zase náročným zasouváním zástrčky do zásuvky (uzemněné jdou těžko).

„Mám špatný přístup k zásuvce za nábytkem, pod postelí…“
Za cca 300,- Kč pořídíte v Bauhausu i jinde zásuvku „na dálkové ovládání, vypínání“. Nemusíte pak nic složitě vytahovat ze zásuvky, protože obvod (prodlužku, napájecí kabely routeru nebo i lampiček a dalších škodlivě vyzařujících zdrojů elektrosmogu) velice snadno a s maximální pohodlností, vypnete nebo zapnete malým dálkovým ovladačem, který je sám na baterii a trvale nic škodlivého nevyzařuje.

„Stejně nám září připojení na střeše!“
Na vesnicích bývá dům připojen bezdrátově pomocí pojítek, umístěných na střeše. Tato samozřejmě intenzivně vyzařují, ale záření se odrazí od střechy především pryč a roztříští, do domu pod střechu pak vniká už jenom minimum venkovního signálu. Toto není třeba rušit a není nutno vypínat. Ideálně, pokud je střecha plechová, a už jen bleskosvody uzemněna s kotvením do země, střecha coby velká plošná anténa o všechno záření přichází a nevyzařuje dál do domu, protože je nejvíce přitahováno a uzemněním plechů střechy odváděno do země, kam odchází. Uvnitř domu již naměříme tyto signály na skutečně neškodné úrovni. Jde tedy o to, aby byl dále signál vedený ze střechy kabelem do domu, dále už jen rozveden přes rozbočovače do potřebných místností a ne bezdrátově.

„Přece by zákony a stát nedovolili něco škodlivýho!“
Naše aktuální limity neionizujícího záření jsou určené jen k ochraně člověka před hrubými tepelnými účinky. Naprosto neberou ohled na netermální vliv mnohem jemnějších úrovní signálu či záření. Proto si můžete pořídit WiFi – na vlastní riziko. Zákon zajišťuje jenom to, že 1000x intenzivnější mikrovlnná trouba musí mít jištění zavřenými dvířky.

„Vždyť mikrovlny škodí až při ohřevu jídla nebo tkání při volání…“
Kdepak. Mikrovlny buněčný systém poškozují již při mnohem nižších hodnotách, než dochází k měřitelnému ohřevu, viz studie již z roku 1963 prokázané! (Musil, Marha, Pafková a další vědci, jasně popisující nevratné následky na buňkách, viz níže).
Jenomže na jemnější – netermální působení se zatím nebere žádný ohled, ani alespoň z důvodů předběžné prevence a opatrnosti!

„Ale WiFi signál se zesílí, jen když něco stahuju velkýho…“
To není pravda. Princip WiFi je takový, že signál „se nabízí“ k dispozici stále, aby jej viděla i další zařízení a mohla se připojit. Mění se jen obsah dat, nul a jedniček na nosné vlně, ale výkon čili působení signálu neklesá tím, že nic nestahujeme!

Navíc, konkrétně u WiFi signálu je další problém a zátěž na zdraví, jeho agresivnější a velmi proměnlivý charakter a že každých pár minut vyšle výkonově mnohonásobnější ostrý paket, impulz – výzvu, aby se další zařízení připojila. To však podle zahraničních studií blokuje přes celou noc tvorbu melatoninu!

Další informace pokračují zde: https://www.elektrosmog-zony.cz/wifi.html