Dějiny národa Českého – Zřícenina hradu Vikštejn

 Kdysi honosné hrady, jenž byly chloubou a domovem nejen českých králů, ale také českých a moravských pánů, jsou dnes už jen zříceniny, které se staly němým svědkem událostí sahajících až několik stovek let před naší dobou. Jedním takovým z nich je zřícenina hradu Vikštejn, která se nachází nedaleko města Opavy. Hrad započal stavět slezský pán Vítek z Kravař, jenž byl ve službách českého krále Václava I. Přemyslovce. Díky archeologům bylo zjištěno, že ještě před stavbou patrně obranného hradu Vikštejn bylo objeveno románské zdivo, které bylo jistě starší nežli hrad samotný. Je zcela jisté, že před hradem stávala v dobách patrně českých knížecích Přemyslovců nebo knížecích polských Piastovců románská tvrz.

Zřícenina hradu Vikštejn

  Samotný hrad Vikštejn se započal stavět v první polovině 13. století. Alespoň se o tomto hradu zmiňuje písemná zmínka z roku 1377 v listinách pánů z Kravař. Někdy od roku 1396 byl hrad prodán opavským knížatům, kteří jej rozšířili a přistavěli druhé hradní nádvoří. Jak hrad v době své největší slávy vypadal, to už můžeme jen odhadovat ze zbytků, které se dodnes dochovaly. Hrad byl patrně obranný, nasvědčuje tomu i hornatý a těžko přístupný terén. Podařilo se nám zjistit, že slavnou osobností, která hrad Vikštejn navštívila, byl bezesporu český a polský král Václav II., jenž se zde zastavil cestou při své polské korunovaci v polském Hvězdně v roce 1300, navíc patrně i se svou první manželkou Gutou (Jitkou) Habsburskou.

Zřícenina hradu Vikštejn

  V roce 1477 hrad Vikštejn postihla zdrcující pohroma, kdy byl vzdorokrálem Matyášem Korvínem dobyt a vypálen, zároveň pobořen. Z velkého a prostorného hradu zbylo už jen torzo, které nakonec koupili páni Planknarové z Kynšperka, kteří hrad postupně začali opravovat. Přesto se podařilo zachránit z hradu jen necelá polovina. Dalším majitelem hradu byl rod Oderským z Lidéřova, kteří jej vlastnili od poloviny 16. století až do roku 1708, kdy tento moravský šlechtický rod vymřel po meči. Za dob třicetileté války byl hrad znovu poškozen převážně dánskými vojáky, kteří při útěku dokonce hrad vyhodili do povětří.

Zřícenina hradu Vikštejn

  Hrad se sice od poloviny 17. století započal opravovat, ale jeho nový majitelé rod Reichů ho spíše používali na zemědělské práce (sušením sena). Po stavbě nedalekého zámku Horní Vikštejn v roce 1774 začal hrad chátrat a byl zcela opuštěn. Ještě v roce 1912 postihl hrad další požár, který byl patrně zapříčiněný bleskem. Dnes je kdysi slavný a honosný hrad už jen zříceninou, která se nachází v hlubokých lesích  nedaleko obce Vítkov.

Autor: Aleš Hroník Zdroj: https://www.inadhled.cz/